Tuarascálacha agus foilseacháin

  • Íocaíochtaí ar mó ná €20,000 a rinne an Rialálaí Carthanas

    I gClár an Rialtais, agus laistigh den rannán maidir le "grinnscrúdú airgeadais níos éifeachtaí", gealltar go ndéanfar "gach Ordú Ceannaigh ar mó a luach ná €20,000 ó Roinn Rialtais nó ó ghníomhaireacht Rialtais a fhoilsiú ar líne".

    Thosaigh an Rialálaí Carthanas ar mhionsonraí a fhoilsiú faoi íocaíochtaí a rinneadh i leith earraí agus seirbhísí arb ionann a luach agus €20,000 nó ar mó a luach ná €20,000. Foilseofar an fhaisnéis sin ar bhonn ráithiúil ina riaráiste agus is féidir teacht uirthi trí chliceáil ar na naisc atá ceangailte.