Coróinvíreas (COVID-19) agus carthanais

Covid-19 agus carthanais – Ceisteanna Coitianta

San am i láthair, tá an Rialálaí Carthanas ar oscailt agus ag obair ar bhealaí inar féidir linn leanúint lenár gcuid oibre rialála agus tacaí a thabhairt do charthanais in Éirinn. Níl an oiread céanna acmhainní ar fáil dúinn, áfach, agus tógfaidh sé tréimhse níos faide ná mar is gnách orainn fiosruithe a fhreagairt agus iarratais a phróiseáil. Bíonn an scéal i dtaca le coróinvíreas (COVID-19) ag athrú i gcónaí. Bímid ag coinneáil súil ar an gcomhairle ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus ón Roinn Sláinte agus bímid ag dul i dteagmháil lenár Roinn Rialtais agus le leas-sealbhóirí eile chun a chinntiú gur féidir linn freagairt d’fhorbairtí de réir mar a thagann siad chun cinn.

Tá sé ríthábhachtach go leanfadh gach carthanas an treoir ó FSS maidir leis an tsláinte phoiblí agus go gcinnteodh siad go gcloífí le dea-shláinteachas láimhe, le scaradh sóisialta agus le béasaíocht casachta i gcónaí. Is féidir treoir cothrom le dáta ó FSS a fháil anseo.

Tuigeann an Rialálaí na brúnna breise atá ar a lán carthanas ag an am seo. Bunaithe ar an teagmháil a bhí againn le carthanais go dtí seo, táimid ar an eolas faoi roinnt ábhar imní ar leith agus tá ár bhfreagraí orthu sin leagtha amach sna Ceisteanna Coitianta thíos. Coinneofar na Ceisteanna Coitianta faoi athbhreithniú, leasófar iad agus cuirfear leo, de réir mar is gá.