• Overview

  has been deregistered

  Reason:

  Charitable Purpose

  Charitable Objects

  Activities Description

  Activities

  Beneficiaries

  Charities Governance Code

  Other Locations / Premises in Ireland

  Also Operates in

 • Finance & Activities

  Annual Reports must be filed with the Charities Regulator within 10 months of the organisation’s financial year-end.
 • Documents

  If the Charity is registered with the Companies Registration Office (CRO), the links below are for Annual Returns and governing documents submitted to the CRO.

 • People

  Trustees

  Name Start Date Years of Service

Séanadh

Ba cheart d’úsáideoirí an Chláir d’Eagraíochtaí Carthanúla a thabhairt faoi deara gurb iad eagraíochtaí carthanúla agus tríú páirtithe eile a sholáthair don Rialálaí Carthanas an fhaisnéis atá sa Chlár i ndáil le heagraíochtaí carthanúla agus go ndearna siad amhlaidh faoin Acht Carthanas 2009. Ní ghlacann an Rialálaí Carthanas le freagracht ar bith as cruinneas na faisnéise agus níl sé faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais, aon ghortaithe ná aon damáiste de chineál ar bith a eascraíonn as an bhfaisnéis sin a úsáid. An Séanadh, a bhfuil feidhm aige maidir leis na hábhair go léir a chuireann an Rialálaí Carthanas ar fáil don phobal (lena n-áirítear na hábhair sin atá le fáil ar shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas), tá feidhm aige freisin maidir le faisnéis atá sa Chlár agus is féidir amharc air anseo.

Earráidí

Glacann an Rialálaí Carthanas leis go bhféadfadh go mbeadh earráidí ann san fhaisnéis atá sa Chlár i ndáil le heagraíochtaí carthanúla. I gcás go dtagann an Rialálaí Carthanas ar an eolas faoi earráid ar an gClár, oibreoidh sé leis an eagraíocht charthanúil chláraithe lena mbaineann chun a chinntiú go gceartófar aon earráid dheimhnithe a luaithe is féidir. Má fheiceann tú aon earráidí ar an gClár nó má cheapann tú nach cruinn atá faisnéis ar leith atá sa Chlár i ndáil le heagraíocht charthanúil, déan teagmháil linn ach ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]