Ár bPróiseas Soláthair

Déantar sonraí faoi íocaíochtaí a rinneadh i leith earraí agus seirbhísí arb ionann a luach agus €20,000 nó ar mó a luach ná €20,000 a fhoilsiú go ráithiúil i riaráiste ar an rannán soláthair de shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas.

Tugtar faoin soláthar ar fad ar aon dul leis an mBeartas Soláthair ar fhorbair an Rialálaí Carthanas é.

 

First
Previous
Next
Last
More

Table Of Contents

 • Contents

 • Statement from the Chairperson and Chief Executive

 • About Us

 • 2021 – Key Highlights

 • Ireland’s Charity Sector – an overview

 • Registration of Charities

 • Compliance and Enforcement

 • Charity Services and Legal Affairs

 • Communications and Stakeholder Engagement

 • Access to Information

 • Governance and Management

 • The Charities Regulatory Authority

 • Executive Management Team

 • Financial Statements

Search

 

Click to view in fullscreen