Taighde Nua

Tá an Rialálaí Carthanas tar éis Thorthaí an tSuirbhé uaidh ar Charthanais na hÉireann a sheoladh. Sa taighde tábhachtach sin, iarradh ar charthanais breithniú a dhéanamh ar réimsí amhail tionchar Covid-19, giniúint ioncaim, iontaoibh agus muinín an phobail, agus an Earnáil Carthanas.

Is féidir leat an suirbhé iomlán ar charthanais a léamh anseo
Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Tá súil againn go mbeidh an suíomh seo úsáideach agat maidir le cabhrú linn earnáil carthanas atá beoga agus a bhfuil iontaoibh aisti a fhorbairt"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

An ghné is tábhachtaí de charthanas beoga is ea iontaobhaithe carthanais atá ar an eolas agus gníomhach

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Tacaíonn an Rialálaí Carthanas le hiontaobhaithe carthanais a n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh agus gníomhaíocht a dhéanamh chun carthanas a chosaint nuair is gá"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Is rialálaí freagrúil é an Rialálaí Carthanas, a dhíríonn ar rioscaí agus a thacaíonn le comhlíonadh ag an am céanna"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Déanann an Rialálaí Carthanas carthanais a rialáil agus a chosaint araon. Tá sé de chumhacht againn idirghabháil a dhéanamh i gcás nach bhfuil iontaobhaithe ag cosaint a gcarthanais"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Tá an Rialálaí Carthanas ag obair chun iontaoibh agus muinín an phobail as bainistiú agus riaradh iontaobhas carthanúil agus eagraíochtaí carthanúla a mhéadú"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Tá an Clár Carthanas ar fáil don phobal. Caith súil air chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcarthanas a bhfuil tú ag tacú leis nó a bhfuil sé beartaithe agat tacú leis"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach