Fógra do Charthanais.

D’athosclaíomar ár línte teileafóin chun freastal ar cheisteanna a bhíonn dírithe ar ár bhfoireann um chlárú agus tuairisciú. Is é 01-211 8600 an uimhir theileafóin nua agus beidh an líne ar oscailt idir 11am agus 3pm, an Luan go dtí an Aoine. Iarraimid go cineálta ort bheith foighneach linn toisc gur féidir go mbeidh amanna freagartha níos moille ná mar is gnách de bharr srianta foirne. Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi do charthanas a bhainistiú i ré an Choróinvíris (COVID-19), lean an nasc thíos.

Ceisteanna Coitianta
Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Tá súil againn go mbeidh an suíomh seo úsáideach agat maidir le cabhrú linn earnáil carthanas atá beoga agus a bhfuil iontaoibh aisti a fhorbairt"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

An ghné is tábhachtaí de charthanas beoga is ea iontaobhaithe carthanais atá ar an eolas agus gníomhach

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Tacaíonn an Rialálaí Carthanas le hiontaobhaithe carthanais a n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh agus gníomhaíocht a dhéanamh chun carthanas a chosaint nuair is gá"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Is rialálaí freagrúil é an Rialálaí Carthanas, a dhíríonn ar rioscaí agus a thacaíonn le comhlíonadh ag an am céanna"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Déanann an Rialálaí Carthanas carthanais a rialáil agus a chosaint araon. Tá sé de chumhacht againn idirghabháil a dhéanamh i gcás nach bhfuil iontaobhaithe ag cosaint a gcarthanais"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Tá an Rialálaí Carthanas ag obair chun iontaoibh agus muinín an phobail as bainistiú agus riaradh iontaobhas carthanúil agus eagraíochtaí carthanúla a mhéadú"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach

Quote image of interim Chief Executive Helen Martin

"Tá an Clár Carthanas ar fáil don phobal. Caith súil air chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcarthanas a bhfuil tú ag tacú leis nó a bhfuil sé beartaithe agat tacú leis"

Helen Martin - Príomhfheidhmeannach