Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Na Nithe a Dhéanaimid
lecture image by chief executive John Farrelly

"Tá súil againn go mbeidh an suíomh seo úsáideach agat maidir le cabhrú linn earnáil carthanas atá beoga agus a bhfuil iontaoibh aisti a fhorbairt"

John Farrelly - Príomhfheidhmeannach

Féachaint ar Fhíseán
lecture image by chief executive John Farrelly

An ghné is tábhachtaí de charthanas beoga is ea iontaobhaithe carthanais atá ar an eolas agus gníomhach

John Farrelly - Príomhfheidhmeannach

Féachaint ar Fhíseán
lecture image by chief executive John Farrelly

"Tacaíonn an Rialálaí Carthanas le hiontaobhaithe carthanais a n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh agus gníomhaíocht a dhéanamh chun carthanas a chosaint nuair is gá"

John Farrelly - Príomhfheidhmeannach

Féachaint ar Fhíseán
lecture image by chief executive John Farrelly

"Is rialálaí freagrúil é an Rialálaí Carthanas, a dhíríonn ar rioscaí agus a thacaíonn le comhlíonadh ag an am céanna"

John Farrelly - Príomhfheidhmeannach

Féachaint ar Fhíseán
lecture image by chief executive John Farrelly

"Déanann an Rialálaí Carthanas carthanais a rialáil agus a chosaint araon. Tá sé de chumhacht againn idirghabháil a dhéanamh i gcás nach bhfuil iontaobhaithe ag cosaint a gcarthanais"

John Farrelly - Príomhfheidhmeannach

Féachaint ar Fhíseán
lecture image by chief executive John Farrelly

"Tá an Rialálaí Carthanas ag obair chun iontaoibh agus muinín an phobail as bainistiú agus riaradh iontaobhas carthanúil agus eagraíochtaí carthanúla a mhéadú"

John Farrelly - Príomhfheidhmeannach

Féachaint ar Fhíseán
lecture image by chief executive John Farrelly

"Tá an Clár Carthanas ar fáil don phobal. Caith súil air chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcarthanas a bhfuil tú ag tacú leis nó a bhfuil sé beartaithe agat tacú leis"

John Farrelly - Príomhfheidhmeannach

Féachaint ar Fhíseán