Inrochtaineacht

Cloítear ar shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas leis na treoirlínte maidir le hinrochtaineacht atá leagtha amach ag Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (W3C).  Táirgtear le Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin W3C treoirlínte maidir le hinrochtaineacht ar tagarmharc inrochtaineachta atá aitheanta go hidirnáisiúnta iad.

Le linn dúinn an suíomh seo a dhearadh, rinneamar iarracht cloí leis na ceanglais (na critéir ratha) agus leis na teicnící atá leagtha amach i dTreoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán 2.0 ón Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin.

Méid an téacs a mhéadú

I bhformhór na gcásanna, beidh tú in ann méid an téacs ar leathanaigh Ghréasáin a athrú ar na bealaí seo a leanas:

  • an eochair Rialúcháin [Ctrl] agus an eochair plus (+) a bhrú ag an am céanna chun méid an téacs a mhéadú
  • an eochair Rialúcháin [Ctrl] agus an eochair lúide (-) a bhrú ag an am céanna chun méid an téacs a laghdú
  •  i gcás Internet Explorer nó Mozilla Firefox, roghnaigh ‘Méid an téacs’ ón roghchlár ‘Amharc’
  •  nó brúigh agus coinnigh síos an eochair Rialúcháin agus bain úsáid as an scrollroth ar do luchóg
  •  nó brúigh agus coinnigh síos an eochair Rialúcháin agus bain úsáid as an gcomhartha '+' chun méid an téacs a mhéadú

Socruithe ar iPhone nó ar iPad

Má úsáideann tú iPhone nó iPad chun an tIdirlíon a rochtain, is féidir leat na socruithe súmála a athrú chun cabhrú leat.

  • téigh chuig Socruithe > Ginearálta > Inrochtaineacht agus ansin cumasaigh Súmáil
  • tapáil an scáileán faoi dhó le trí mhéar chun scáileán iomlán do ghléis iPhone/iPod/iPad a shúmáil
  • chun bogadh thart, coinnigh trí mhéar síos ar an scáileán agus tarraing an scáileán chun codanna difriúla de a thaispeáint, nó coinnigh méar amháin síos feadh imeall an scáileáin chun peanáil
  • más gá duit súmáil isteach tuilleadh, tapáil an scáileán faoi dhó le trí mhéar agus tarraing anuas nó aníos é
  • chun súmáil siar, tapáil an scáileán faoi dhó le trí mhéar arís

Is féidir leat an cnaipe 'baile' a chumrú freisin chun súmáil a chur ar siúl trí chliceáil faoi thrí air.

Áiseanna Nascleanúna

Tá nasc mionrianaithe ar fáil ag barr gach leathanaigh chun cabhrú leat an suíomh a nascleanúint.

Íomhánna

Tá tréithe tuairisciúla (ALT) ar áireamh i ngach ábhar agus i ngach ábhar maisiúil ar an suíomh seo.  Soláthraítear teidil ALT anseo chun míniú a thabhairt ar an ábhar nó ar chuspóir na híomhá atá i gceist.

Formáid na nDoiciméad

Tá cuid mhór de na foilseacháin ar an suíomh Gréasáin seo ar fáil i bhformáid PDF ionas go mbeidh sé níos éasca iad a léamh agus a phriontáil as líne.  Níl an fhormáid sin ar fáil go réidh i ngach cás do dhaoine faoi mhíchumas.  Mar sin, chuireamar achoimrí ar fáil i bhformhór na ndoiciméad, ar nithe iad is féidir a úsáid in áit na gcomhad PDF. Tá an ghníomhaireacht ag obair i dtreo a comhaid PDF a dhéanamh inrochtana go hiomlán.

Chun comhaid PDF a léamh, beidh Adobe Reader ag teastáil uait ar do ríomhaire. 

Íoslódáil Adobe Reader anseo (saor in aisce)