Beartas maidir le Fianáin

Ár mBeartas maidir le Fianáin

Cad is fianán ann?

Is é is fianán ann ná téacschomhad beag a d’fhéadfaí a stóráil ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach agus ina bhfuil sonraí a bhaineann le suíomh Gréasáin a dtugann tú cuairt air.  D’fhéadfadh go gcumasófaí leis an bhfianán do shuíomh Gréasáin “cuimhneamh” ar do ghníomhartha nó ar do shainroghanna thar thréimhse ama nó d’fhéadfadh go mbeadh sonraí ann a bhaineann le feidhm an tsuímh nó leis an dóigh a soláthraítear é.  Is é úinéir an tsuímh Ghréasáin a shocraíonn na fianáin. I gcásanna áirithe, is iad seirbhísí tríú páirtí a shocraíonn iad, i gcás gur thug úinéir an tsuímh Ghréasáin cead dóibh faisnéis eile a chur i láthair, ábhar a thabhairt nó feidhmiúlacht eile amhail anailísíocht a chur ar fáil.

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi fhianáin a fháil ag an seoladh seo a leanas: "http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Cén dóigh a n-úsáidtear fianáin ar an suíomh seo?

Úsáidtear 2 chineál fianán ar an suíomh seo:

  • Fianáin Seisiúin
  • Fianáin Sheasmhacha

Is é is fianáin seisiúin ann ná fianáin shealadacha nach stóráiltear go seasmhach ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach.  Úsáidtear iad chun feidhmeanna bunúsacha suímh Ghréasáin a sholáthar le linn duit úsáid ghníomhach a bhaint as – mar shampla, le linn próiseas clárúcháin.  Is gnách go léirscriostar fianáin seisiúin nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí.

Is é is fianáin sheasmhacha ann ná fianáin a chuirtear ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach ar feadh fad réamhchinnte ama nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh Gréasáin.  Cumasaítear leis na fianáin sin don suíomh feidhmeanna a sholáthar idir seisiúin dhifriúla bhrabhsála agus le linn cuairteanna ina dhiaidh sin.  Is iad fianáin a bhaineann go sonrach leis an suíomh seo na haon fhianáin a chuirtear tríd an suíomh seo.

Na fianáin a úsáidtear ar CharitiesRegulator.ie

Úsáideann an Rialálaí Carthanas fianáin nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin.  Chuireamar Anailísíocht Google lenár leathanaigh chun cabhrú linn ár suíomhanna Gréasáin a athfhorbairt.  Cumasaítear le hAnailísíocht Google dúinn a thomhas agus a fháil amach cén dóigh a mbíonn ár suíomh Gréasáin á úsáid agus a fháil amach, mar shampla, cé na leathanaigh is mó cuairt ar an suíomh.  Cabhróidh an méid sin linn faisnéis ábhartha a chur ar fáil i bhformáid shorochtana.  Úsáidimid roinnt fianán seisiúin agus aon fhianán seasmhach amháin freisin chun a thaifeadadh gur ghlac tú lenár n-úsáid fianán.

Cuirtear rogha an diúltaithe agus tuilleadh faisnéise ar fáil trí Anailísíocht Google.

Fianáin Anailísíocht Google

Úsáidtear na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoi conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh.  Úsáidimid an fhaisnéis chun tuarascálacha a chur le chéile agus chun feabhas a chur ar an suíomh. Chun diúltú do bheith do do rianú ag Anailísíocht Google ar fud na suíomhanna Gréasáin go léir, tabhair cuairt ar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Fearann

Ainm

Am a rachaidh na fianáin in éag

charitiesregulatoryauthority.ie or charitiesregulator.ie

_utma 

2 bhliain

charitiesregulatoryauthority.ie or charitiesregulator.ie

_utmb

Níos lú ná lá amháin

charitiesregulatoryauthority.ie or charitiesregulator.ie

_utmc

Deireadh an tseisiúin

charitiesregulatoryauthority.ie or charitiesregulator.ie

_utmz

6 mhí

Fianáin Facebook

Is é atá ar an suíomh Gréasáin seo ná cnaipí ‘leabaithe’ Facebook lena gcumasaítear d’úsáideoirí an tsuímh ailt a chomhroinnt lena gcairde go héasca trí Facebook.

Fearann

Ainm

Am a rachaidh na fianáin in éag

.facebook.com

Datr 

2 bhliain

.facebook.com

lsd

Deireadh an tseisiúin

.facebook.com

reg_ext_ref

Deireadh an tseisiúin

.facebook.com

reg_fb_gate

Deireadh an tseisiúin

.facebook.com

reg_fb_ref

Deireadh an tseisiúin

.facebook.com

wd

Deireadh an tseisiúin

.facebook.com

act

Deireadh an tseisiúin

.facebook.com

_e_3aVO_0

Seachtain amháin

Fianáin Twitter

D’fhéadfadh go n-úsáidfeadh Twitter fianáin seisiúin agus fianáin sheasmhacha araon chun feabhas a chur ar a sheirbhís, lena n-áirítear idirghníomhaíocht úsáideoirí a thuiscint, faireachán a dhéanamh ar úsáid chomhiomlán agus ródú tráchta Gréasáin.  Leathanach  bheartas príobháideachais Twitter.

Fearann

Ainm

Am a rachaidh na fianáin in éag

.twitter.com

Seachtain amháin

.twitter.com

guest_id

2 bhliain

.twitter.com

original_referer

Deireadh an tseisiúin

.twitter.com

external_referer

Lá amháin

.twitter.com

_twitter_sess

Deireadh an tseisiúin

Fianáin Chomhroinnte Físeán

Úsáidtear fianáin ar YouTube chun cabhrú le sláine an staidrimh físeán a chothabháil agus chun calaois a chosc.  D’fhéadfadh go leabóimis físeáin ónár gcainéil oifigiúla ar YouTube.

Fearann

Ainm

Am a rachaidh na fianáin in éag

.youtube.com

use_hitbox

Deireadh an tseisiúin

.youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

240 lá

.youtube.com

PREF

10 bhliain

 

Fianáin a Bhainistiú

Laistigh de do shocruithe brabhsála, is féidir leat a roghnú cé acu ba mhaith leat glacadh le fianáin nó diúltú dóibh.  Toisc go gcuirtear rialuithe difriúla ar fáil ar bhrabhsálaithe difriúla, tá naisc tugtha thíos chuig na treoracha ó na príomh-mhonaróirí maidir le conas is féidir leat do shocruithe brabhsála a athrú.  Tríd is tríd, tabharfar na roghanna seo a leanas duit: glacadh le gach fianán, diúltú dóibh nó iad a léirscriosadh i gcónaí; glacadh le fianáin ó sholáthraithe a mbaineann úinéirí suímh Ghréasáin úsáid astu (“fianáin tríú páirtí”), diúltú dóibh nó iad a léirscriosadh; nó glacadh le fianáin ó shuíomhanna Gréasáin sonracha, diúltú dóibh nó iad a léirscriosadh.