Beartas maidir le Fianáin

Is féidir go n-athróimid an Beartas seo maidir le Fianáin ó am go chéile. Seiceáil an eochair “An Nuashonrú is Déanaí” ag bun an leathanaigh seo chun a fháil amach cén uair a rinneadh an leasú is déanaí ar an mBeartas seo maidir le Fianáin. Tiocfaidh aon athruithe ar an mBeartas seo maidir le Fianáin i bhfeidhm tráth a chuirfimid an Beartas leasaithe ar fáil ar an Suíomh nó tríd an Suíomh.

Ár mBeartas maidir le Fianáin

Cad is Fianán ann?

Is é is fianán ann ná téacschomhad beag a stóráiltear ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach agus ina bhfuil sonraí a bhaineann le suíomh Gréasáin a dtugann tú cuairt air. D’fhéadfadh go gcumasófaí leis an bhfianán do shuíomh Gréasáin “cuimhneamh” ar do ghníomhartha nó ar do shainroghanna pearsanta thar thréimhse ama nó d’fhéadfadh go mbeadh sonraí ann a bhaineann le feidhm an tsuímh nó leis an dóigh a soláthraítear é. Is é úinéir an tsuímh Ghréasáin a shocraíonn na fianáin. I gcásanna áirithe, is iad soláthraithe seirbhíse tríú páirtí a shocraíonn iad, i gcás gur thug úinéir an tsuímh Ghréasáin cead dóibh faisnéis eile a chur i láthair, ábhar a thabhairt nó feidhmiúlacht eile amhail anailísíocht a sholáthar.

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi fhianáin a fháil ag an seoladh seo a leanas: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Cén fáth a bhfuil fianáin ann ar CharitiesRegulator.ie?

Tá fianáin áirithe bunriachtanach maidir le feidhmiú ár suímh Ghréasáin. Gan na fianáin bhunriachtanacha sin a bheith air, ní fheidhmeodh an suíomh Gréasáin chomh réidh agus ba mhaith linn agus d’fhéadfadh nach mbeimis in ann an suíomh nó roinnt de na gnéithe nó na seirbhísí a sholáthar. Le fianáin eile, cumasaítear duit nascleanúint a dhéanamh go héifeachtúil idir leathanaigh, cuimhnítear ar do shainroghanna pearsanta agus cuirtear feabhas ar d’eispéireas brabhsála. Is féidir leo cabhrú freisin lena chinntiú go mbíonn na fógráin a fheiceann tú ar líne ábhartha duit agus do d’ábhair spéise.

Cén dóigh a n-úsáidtear fianáin ar CharitiesRegulator.ie?

Is fianáin Chéad PháirtíTríú Páirtí iad na fianáin a úsáidtear ar CharitiesRegulator.ie. Is lenár suíomh Gréasáin féin a shocraítear fianáin Chéad Pháirtí. Is le hóstach eile a shocraítear fianáin Tríú Páirtí. Tá na fianáin sin inrochtana ar aon suíomh Gréasáin ar a lódáiltear cód fhreastalaí an tríú páirtí lena mbaineann. Tá óstaigh na bhfianán ar CharitiesRegulator.ie leagtha amach i Rannán 5.0 thíos.

Tá tréimhse saoil ag fianáin freisin. Tá fianáin seisiúin, mar shampla, deartha chun feidhmiú ar feadh thréimhse an tseisiúin bhrabhsála amháin, nó beagáinín níos faide ná sin, agus téann siad as feidhm a luaithe a chomhlíonann siad an cuspóir teoranta atá leo. Is é is fianáin sheasmhacha ann ná fianáin a chuirtear ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach ar feadh fad réamhchinnte ama nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh Gréasáin.  Cumasaítear leis na fianáin sin don suíomh feidhmeanna a sholáthar idir seisiúin dhifriúla bhrabhsála agus cuairteanna ina dhiaidh sin. Tá tréimhse saoil gach ceann de na fianáin a úsáidtear ar CharitiesRegulator.ie leagtha amach i Rannán 5.0 thíos.

Cé na cineálacha fianáin a úsáidtear ar CharitiesRegulator.ie?

Úsáidtear ceithre chineál fianáin ar an suíomh CharitiesRegulator.ie. Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin den chéad uair, tabharfaimid fógra duit faoin gcineál fianán a úsáidimid. Tá sé de rogha agat do Shocruithe Fianáin a bhainistiú nó glacadh le fianáin. Má roghnaíonn tú Socruithe Fianáin, beidh gach cineál fianáin, seachas Fianáin Bhunriachtanacha, curtha as mar réamhshocrú.

Teastaíonn Fianáin Bhunriachtanacha le haghaidh fheidhmiú an tsuímh Ghréasáin agus ní féidir iad a chur as inár gcórais. I bhformhór na gcásanna, ní shocraítear iad ach amháin chun freagairt do do chuid gníomhartha arb ionann iad agus iarratas ar sheirbhísí, mar shampla sainroghanna pearsanta príobháideachais a shocrú, logáil isteach nó foirmeacha a líonadh isteach. Cé gur féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú chun na fianáin sin a bhlocáil nó chun foláireamh a thabhairt duit fúthu, is amhlaidh nach bhfeidhmeoidh codanna áirithe den suíomh tar éis duit déanamh amhlaidh. Ní stóráiltear le fianáin bhunriachtanacha aon fhaisnéis inaitheanta phearsanta.

Cumasaítear le Fianáin Phearsantaithe don suíomh Gréasáin feidhmiúlacht bhreisithe agus pearsantú breisithe a sholáthar. Is sinne nó soláthraithe tríú páirtí ar chuireamar a gcuid seirbhísí lenár leathanaigh a shocraíonn na fianáin sin. Mura gceadaíonn tú fianáin phearsantaithe, d’fhéadfadh nach bhfeidhmeodh roinnt nó gach ceann de na seirbhísí sin i gceart.

Cumasaítear le Fianáin Anailísíochta dúinn an líon cuairteanna agus foinsí tráchta a chomhaireamh ionas gur féidir linn feidhmíocht ár suímh a thomhas agus a fheabhsú. Is féidir linn iad a úsáid chun a fháil amach cé na leathanaigh is mó cuairt, cé na leathanaigh is lú cuairt agus cén dóigh a mbogann cuairteoirí timpeall an tsuímh. Is faisnéis chomhiomlánaithe í an fhaisnéis ar fad a bhailítear le fianáin anailísíochta. Ciallaíonn sé sin gur faisnéis anaithnid í an fhaisnéis a bhailítear leo. Mura gceadaíonn tú fianáin anailísíochta, ní bheidh a fhios againn cén uair a thug tú cuairt ar ár suíomh agus ní bheimid in ann faireachán a dhéanamh ar a fheidhmíocht.

D’fhéadfadh go ndéanfadh ár gcomhpháirtithe fógraíochta Fianáin Mhargaíochta a shocrú trínár suíomh. D’fhéadfadh go mbainfeadh cuideachtaí fógraíochta úsáid as na fianáin sin chun próifíl a fhorbairt ar d’ábhair spéise agus chun fógráin ábhartha a thaispeáint duit ar shuíomhanna eile. Cé nach stóráiltear faisnéis phearsanta go díreach leo, bíonn fianáin mhargaíochta bunaithe ar do bhrabhsálaí agus do ghléas Idirlín a aithint go huathúil. Mura gceadaíonn tú fianáin mhargaíochta, ní bheidh na fógráin a thaispeánfar duit chomh spriocdhírithe céanna.

Na fianáin a úsáidtear ar CharitiesRegulator.ie:
Fianáin Bhunriachtanacha:

Óstach

Ainm

Cur Síos

Tréimhse Saoil

charitiesregulator.ie

OptanonConsent

Is leis an réiteach comhlíonta fianán ó OneTrust a shocraítear an fianán seo. Stóráiltear leis an bhfianán seo faisnéis faoi na catagóirí fianán a úsáidtear ar an suíomh agus faisnéis faoi cé acu a thug cuairteoirí toiliú le gach catagóir a úsáid nó a tharraing siad an toiliú sin siar. Ar an mbealach sin, cumasaítear d’úinéirí suímh cosc a chur ar fhianáin i ngach catagóir a bheith á socrú i mbrabhsálaí an úsáideora, i gcás nár tugadh toiliú. Tá gnáth-thréimhse saoil aon bhliana ag an bhfianán seo. Mar sin, ní chuimhneofar ar na sainroghanna pearsanta de chuid cuairteoirí a fhillfidh ar an suíomh tar éis na tréimhse sin. Níl san fhianán seo aon fhaisnéis is féidir a úsáid chun an cuairteoir ar an suíomh a aithint.

1 bhliain

charitiesregulator.ie

OptanonAlertBoxClosed

Is le suíomhanna Gréasáin ar a n-úsáidtear leaganacha áirithe den réiteach comhlíonta dlí fianán ó OneTrust a shocraítear an fianán seo. Socraítear an fianán seo tar éis do chuairteoirí fógra faisnéise fianáin a fheiceáil agus, i gcásanna áirithe, ní shocraítear é ach amháin tar éis dóibh an fógra a dhúnadh síos. Cumasaítear leis an bhfianán seo don suíomh Gréasáin gan an fógra a thaispeáint níos mó ná uair amháin don úsáideoir. Tá tréimhse saoil aon bhliana ag an bhfianán seo agus níl aon fhaisnéis phearsanta ann.

1 bhliain

charitiesregulator.ie

eupubconsent

Is le Creat Trédhearcachta agus Toilithe IAB Europe a úsáidtear an fianán seo chun toiliú an úsáideora leis na Críocha bailithe sonraí a stóráil. Coinnítear leis an bhfianán seo teaghrán criptithe toilithe ar féidir le díoltóirí atá páirteach sa chreat é a léamh agus toiliú an úsáideora a chinneadh uaidh.

7979 mbliana

charitiesregulator.ie

ASP.NET_SessionId 

Is fianán seisiúin ardáin é an fianán gnáthchríche seo, rud a úsáidtear ar shuíomhanna atá scríofa le teicneolaíochtaí atá bunaithe ar Microsoft.NET. Úsáidtear fianáin den chineál seo ar an bhfreastalaí chun seisiún anaithnidithe úsáideora a chothabháil.

Seisiún

charitiesregulator.ie

_RequestVerificationToken

Is fianán frithbhrionnaithe é seo. Socraítear é le feidhmchláir Ghréasáin atá tógtha le teicneolaíochtaí ASP.NET MVC. Tá an fianán seo deartha chun stop a chur le postáil neamhúdaraithe ábhair ar shuíomh Gréasáin, rud ar a dtugtar Brionnú Iarratais Tras-Suímh. Ní choinnítear leis an bhfianán seo aon fhaisnéis faoin úsáideoir agus scriostar an fianán tráth a dhúntar an brabhsálaí.

Seisiún

cookielaw.org

_cfduid

Is le OneTrust a úsáidtear an t-óstach seo chun script na huirlise Toilithe le Fianáin a óstáil. Úsáidtear é chun bainistiú a dhéanamh ar fhianáin ar shuíomhanna Gréasáin.

1 mhí

Fianáin Anailísíochta:

Óstach

Ainm

Cur Síos

Tréimhse Saoil

charitiesregulator.ie

_ga

Úsáidtear an fianán seo chun idirdhealú a dhéanamh idir úsáideoirí uathúla trí uimhir a ghintear go randamach a shannadh mar aitheantóir cliaint. Áirítear an fianán seo i ngach iarratas leathanaigh ar shuíomh agus úsáidtear é chun sonraí cuairteora, seisiúin agus feachtais a ríomh do thuarascálacha anailísíochta an tsuímh.

2 bhliain

charitiesregulator.ie

_gat

Úsáidtear an fianán seo chun an ráta iarratais a scóigeadh - rud a chuireann teorainn leis an méid sonraí a bhailítear ar shuíomhanna ardtráchta.

1 nóiméad

charitiesregulator.ie

_gat_UA-

Is fianán de chineál patrúin é seo, rud a shocraítear le Google Analytics. Is é a bhíonn sa ghné patrúin den ainm ná uimhir aitheantais uathúil an chuntais nó an tsuímh Ghréasáin lena mbaineann sí. Tá an fianán seo ina leagan malartach d’fhianán _gat, rud a úsáidtear chun teorainn a chur leis an méid sonraí a thaifeadann Google ar shuíomhanna Gréasáin ardtráchta.

Cúpla soicind

charitiesregulator.ie

_gid

Úsáidtear an fianán seo chun faisnéis a stóráil faoin dóigh a mbaineann cuairteoirí úsáid as suíomh Gréasáin agus chun cabhrú le tuarascáil anailísíochta a chruthú ar an dóigh a mbíonn ag éirí leis an suíomh.

Agus iad i riocht anaithnid, áirítear leis na sonraí a bhailítear an líon cuairteoirí, an fhoinse as ar tháinig siad agus na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu.

 

1 lá

charitiesregulator.ie

_gclxxxx

Is fianán rianaithe tiontaithe de chuid Google é seo.

3 mhí

app.powerbi.com

ai_user

Is le bogearraí Microsoft Application Insights a úsáidtear an fianán seo chun faisnéis staitistiúil úsáide agus teiliméadrachta a bhailiú. Stóráiltear leis an bhfianán seo aitheantóir uathúil a úsáidtear chun úsáideoirí a aithint ar chuairteanna amach anseo.

1 bhliain

app.powerbi.com

WFESessionId

Stóráiltear leis an bhfianán seo sonraí faoin am a chaitear ar an suíomh Gréasáin agus ar a fholeathanaigh le linn an tseisiúin reatha.

Seisiún

Fianáin Phearsantaithe

Óstach

Ainm

Cur Síos

Tréimhse Saoil

charitiesregulator.ie

_atuvc

Baineann an fianán seo le AddThis, ar giuirléid comhroinnte sóisialta é atá leabaithe ina lán suíomhanna Gréasáin chun cuairteoirí a chumasú ábhar a chomhroinnt le hardáin dhifriúla líonraithe agus chomhroinnte. Stóráiltear leis an bhfianán seo comhaireamh nuashonraithe ar an líon uaireanta a chomhroinntear leathanaigh.

1 bhliain

charitiesregulator.ie

_atuvs

Baineann an fianán seo le AddThis, ar giuirléid comhroinnte sóisialta é atá leabaithe ina lán suíomhanna Gréasáin chun cuairteoirí a chumasú ábhar a chomhroinnt le hardáin dhifriúla líonraithe agus chomhroinnte. Stóráiltear leis an bhfianán seo comhaireamh nuashonraithe ar an líon uaireanta a chomhroinntear leathanaigh.

Cúpla soicind

app.powerbi.com

ai_session

Caomhnaítear leis an bhfianán seo staideanna úsáideora ar fud iarratais leathanaigh

Cúpla soicind

app.powerbi.com

ARRAffinity

Úsáidtear an fianán seo chun trácht chuig an suíomh Gréasáin a dháileadh ar roinnt freastalaithe ar mhaithe le hagaí freagartha a bharrfheabhsú.

Seisiún

Fianáin Mhargaíochta

Óstach

Ainm

Cur Síos

Tréimhse Saoil

addthis.com

_atrfs

Úsáidtear an fianán seo chun faisnéis neamhphearsanta a bhailiú faoi iompraíocht an úsáideora agus chun staitisticí neamhphearsanta úsáideora a bhailiú. Is staitisticí iad sin ar féidir le gníomhaireacht fógraíochta tríú páirtí úsáid a bhaint astu.

Cúpla soicind

addthis.com

xtc

Rianaítear go hanaithnid leis an bhfianán seo iompraíocht úsáideora ar shuíomhanna Gréasáin ar a gcumasaítear don úsáideoir leathanaigh a chomhroinnt ar na meáin shóisialta ach úsáid a bhaint as AddThis. Leis an uirlis sin, logáiltear úsáid anaithnid chun treochtaí úsáide a ghiniúint ar mhaithe le feabhas a chur ar a ábhartha atá seirbhísí agus fógráin.

1 bhliain

twitter.com

lang

Is le Twitter an fearann seo. Is é an phríomhghníomhaíocht gnó a bhaineann leis ná Seirbhísí Líonraithe Shóisialta. Nuair a ghníomhaíonn Twitter mar óstach tríú páirtí, bailíonn sé sonraí trí raon breiseán agus comhtháthuithe, a úsáidtear go príomha chun críocha rianaithe agus spriocdhírithe. San am i láthair, ní sholáthraíonn Twitter aon fhaisnéis faoin dóigh a n-úsáidtear fianáin shonracha.

Seisiún

doubleclick.net

test_cookie

Is le DoubleClick (ar le Google é) a shocraítear an fianán seo chun a chinneadh cé acu a éascaítear nó nach n-éascaítear fianáin le brabhsálaí an chuairteora.

Cúpla soicind

addthis.com

_atuvs

Is le suíomh comhroinnte sóisialta AddThis a chruthaítear agus a léitear an fianán seo chun a chinntiú gur féidir leat an comhaireamh nuashonraithe a fheiceáil nuair a chomhroinneann tú leathanach agus nuair a fhilleann tú ar ais air sula nuashonraítear ár dtaisce comhairimh.

Cúpla soicind

youtube.com

GPS

Tá YouTube ina ardán a úsáidtear chun físeáin a óstáil agus a chomhroinnt. Is le Google é. Bailítear le YouTube sonraí úsáideora trí fhíseáin atá leabaithe i suíomhanna Gréasáin. Comhiomlánaítear na sonraí sin le sonraí próifíle ó sheirbhísí eile Google chun fógraíocht spriocdhírithe a thaispeáint do chuairteoirí ar raon leathan suíomhanna Gréasáin de chuid Google agus ar shuíomhanna Gréasáin eile.

Cúpla soicind

addthis.com

loc

Stóráiltear leis an bhfianán seo geoshuíomh an chuairteora chun suíomh an chomhroinnteora a thaifeadadh.

1 bhliain

youtube.com

YSC

Cláraítear leis an bhfianán seo aitheantas uathúil chun staitisticí a choinneáil ar na físeáin a chonaic an t-úsáideoir ar YouTube.

Seisiún

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Úsáidtear an fianán seo mar aitheantóir uathúil chun na físeáin a n-amharctar orthu a rianú. Leis an bhfianán seo, déantar iarracht meastachán a dhéanamh ar bhandaleithead an úsáideora ar leathanaigh atá comhtháite le físeáin YouTube.

6 mhí

addthis.com

_atuvc

Le AddThis, soláthraítear giuirléidí Gréasáin a leabaíonn úinéirí suímh isteach ina leathanaigh nó ina n-ábhar eile chun cuairteoirí a chumasú naisc chuig an ábhar a chruthú agus a chomhroinnt ar líonraí sóisialta difriúla. Úsáidtear na sonraí a bhailítear chun faisnéis próifíle a thabhairt d’fhógróirí agus do mhargóirí ionas gur féidir leo fógraíocht spriocdhírithe iompraíochta a sholáthar.

1 bhliain

addthis.com

uvc

Rianaítear leis an bhfianán seo cé chomh minic agus a idirghníomhaíonn úsáideoir le AddThis.

1 bhliain

doubleclick.net

IDE

Is le Google DoubleClick a úsáidtear an fianán seo chun clárú agus tuairisciú a dhéanamh ar ghníomhartha an úsáideora tar éis dó/di amharc nó cliceáil ar cheann de na fógráin de chuid an fhógróra. Déantar amhlaidh chun éifeachtúlacht an fhógráin a thomhas agus chun fógráin spriocdhírithe a thaispeáint don úsáideoir.

1 bhliain

 

Rinneadh an nuashonrú is déanaí ar an liosta Fianán an 12 Deireadh Fómhair 2020. Bíonn an liosta sin faoi réir athruithe.

Fianáin a Bhainistiú

Ar fhormhór na mbrabhsálaithe, cumasófar duit fianáin a chur as nó do shocruithe fianáin a shaincheapadh. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach na naisc thíos i ndáil le socruithe fianáin ar na brabhsálaithe is mó úsáid:

Google Chrome

Internet Explorer

Microsoft Edge

Firefox

Safari

Safari Mobile

Opera

Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin den chéad uair, tabharfaimid fógra duit faoin gcineál fianán a úsáidimid. Tá sé de rogha agat do Shocruithe Fianáin a bhainistiú nó glacadh le fianáin.

Chun an suíomh Gréasáin a úsáid bunaithe ar fhianáin atá riachtanach agus orthu sin amháin, cliceáil ar Shocruithe Fianáin nuair a thaispeántar an teachtaireacht fianáin den chéad uair. Déan na nithe seo a leanas ansin

Déan cinnte de go bhfuil toiliú le fianáin curtha as do gach fianán Pearsantaithe, Anailísíochta agus Margaíochta (Tabhair faoi deara: beidh toiliú curtha as mar réamhshocrú an chéad uair a úsáideann tú an suíomh Gréasáin CharitiesRegulator.ie)

Cliceáil ar ‘Sábháil Socruithe’

Is féidir leat do shocruithe fianáin a athrú am ar bith le linn duit an suíomh Gréasáin CharitiesRegulator.ie a úsáid. Ní gá duit ach cliceáil ar Shocruithe Fianáin ag bun aon leathanaigh ar an suíomh Gréasáin.