Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

Cé atá ina iontaobhaí carthanais?

Is iad iontaobhaithe carthanais na daoine a fheidhmíonn rialú ar charthanas ar deireadh thiar agus a bhfuil freagracht dhlíthiúil orthu as an gcarthanas.

Is iad iontaobhaithe carthanais na daoine a fheidhmíonn rialú ar charthanas ar deireadh thiar agus a bhfuil freagracht dhlíthiúil orthu as an gcarthanas.

  • Más cuideachta é an carthanas, is féidir go dtabharfar ‘stiúrthóirí’ nó ‘comhaltaí boird’ ar na daoine sin freisin.
  • I gcumann neamhchorpraithe – ar cumann é a bhfuil foirm dhlíthiúil aige agus a bhfuil doiciméad rialaithe i bhfeidhm aige – is féidir go dtabharfar comhaltaí coiste orthu. I gcás iontaobhais, bíonn an scéal níos casta in amanna.  Más iad iontaobhaithe an iontaobhais na daoine a chinneann an beartas agus a rialaíonn na sócmhainní, is iontaobhaithe carthanais iad freisin.

Mura bhfuil tú cinnte faoi cé acu atá tú i d’iontaobhaí carthanais nó nach bhfuil, tá sé tábhachtach go seiceálfá struchtúr dlíthiúil do charthanais chun soiléiriú a fháil ar do phost. Tá sé tábhachtach go bhféachfá ar bhunreacht nó ar ghníomhas iontaobhais (‘doiciméad rialaithe’) do charthanais freisin.

Bhí níos mó ná 75,000 iontaobhaí carthanais ann i bPoblacht na hÉireann ag deireadh mhí Mheán Fómhair 2021.

Más iontaobhaí carthanais thú, seiceáil iontráil do charthanais ar an gClár Carthanas chun a chinntiú go bhfuil do shonraí taifeadta i gceart.

Cé na dualgais dhlíthiúla atá ar iontaobhaí carthanais?

Tá dualgais shonracha ar iontaobhaithe carthanais faoin Acht Carthanas 2009 agus ní mór dóibh deimhin a dhéanamh de go gcomhlíonann a gcarthanas na ceanglais atá leagtha amach i bpíosaí ábhartha eile reachtaíochta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na dualgais dhlíthiúla atá ar iontaobhaí carthanais, féach an doiciméad Treoir d’iontaobhaithe carthanais uainn.

Na dualgais dhlíthiúla atá ar iontaobhaí carthanais

Áirítear iad seo a leanas leis na píosaí ábhartha eile reachtaíochta:

  • An reachtaíocht cosanta sonraí;
  • An reachtaíocht fostaíochta; agus
  • An reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta.

I gcás gur cuideachta é an carthanas, is amhlaidh, faoin dlí cuideachtaí agus faoin dlí coiteann, go bhfuil dualgais bhreise ar iontaobhaí carthanais ar stiúrthóir cuideachta é/í freisin.

Ceisteanna Coitianta d’iontaobhaithe carthanais

Top