Preaseisiúintí agus fógraí poiblí

Tá fonn ar an Rialálaí Carthanas dul i dteagmháil le carthanais agus le daoine eile den phobal. Chuige sin, is ar bhonn rialta a dhéanaimid óstáil ar imeachtaí agus a fhoilsímid faisnéis agus treoir a bhaineann lenár gcuid oibre. Féach thíos samplaí de phreaseisiúintí agus de thuarascálacha a d’eisíomar le déanaí agus de ghníomhaíochtaí eile ar thugamar fúthu le déanaí