Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

has been deregistered

Reason:

Cuspóir Carthanúil

Cuspóirí Carthanúla

Rangú Carthanachta

Tabhair faoi deara: Níl san fhaisnéis aicmiúcháin ach léiriú ar na príomhréimsí gníomhaíochta de chuid carthanais. Ní chumhdaítear san fhaisnéis sin na gníomhaíochtaí uile de chuid an charthanais agus ní chuirtear aon srian inti ach oiread ar na cineálacha gníomhaíochta a bhféadfaidh carthanas iad a sheoladh chun an cuspóir carthanúil nó na cuspóirí carthanúla atá aige a chur chun cinn.

Activities Description

Activities

Beneficiaries

An Cód Rialachais do Charthanais

Láithreacha/Áitribh Eile in Éirinn

Oibríonn an carthanas san áit/sna háiteanna seo a leanas freisin

Ní mór Tuarascálacha Bliantúla a chomhdú leis an Rialálaí Carthanas laistigh de 10 mí ó dheireadh bliana airgeadais na heagraíochta.

Tá naisc tugtha thíos chuig Sonraí Cuntais an charthanais seo mar a comhdaíodh leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí iad

Iontaobhaithe

Ainm Dáta Tosaithe Blianta Seirbhíse
Séanadh

Ba cheart d’úsáideoirí an Chláir d’Eagraíochtaí Carthanúla a thabhairt faoi deara gurb iad eagraíochtaí carthanúla agus tríú páirtithe eile a sholáthair don Rialálaí Carthanas an fhaisnéis atá sa Chlár i ndáil le heagraíochtaí carthanúla agus go ndearna siad amhlaidh faoin Acht Carthanas 2009. Ní ghlacann an Rialálaí Carthanas le freagracht ar bith as cruinneas na faisnéise agus níl sé faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais, aon ghortaithe ná aon damáiste de chineál ar bith a eascraíonn as an bhfaisnéis sin a úsáid. An Séanadh, a bhfuil feidhm aige maidir leis na hábhair go léir a chuireann an Rialálaí Carthanas ar fáil don phobal (lena n-áirítear na hábhair sin atá le fáil ar shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas), tá feidhm aige freisin maidir le faisnéis atá sa Chlár agus is féidir amharc air anseo.

Earráidí

Glacann an Rialálaí Carthanas leis go bhféadfadh go mbeadh earráidí ann san fhaisnéis atá sa Chlár i ndáil le heagraíochtaí carthanúla. I gcás go dtagann an Rialálaí Carthanas ar an eolas faoi earráid ar an gClár, oibreoidh sé leis an eagraíocht charthanúil chláraithe lena mbaineann chun a chinntiú go gceartófar aon earráid dheimhnithe a luaithe is féidir. Má fheiceann tú aon earráidí ar an gClár nó má cheapann tú nach cruinn atá faisnéis ar leith atá sa Chlár i ndáil le heagraíocht charthanúil, déan teagmháil linn ach ríomhphost a sheoladh chuig info@charitiesregulator.ie.

Suíomh

Cineál Eagraíochta

Seoladh Gréasáin

Print Icon Print Icon Leathanach a phriontáil Cuardach nua
}
Top