Gairmeacha

Má tá spéis agat ina bheith ag obair leis an Rialálaí Carthanas, seiceáil an leathanach seo chun an t-eolas is deireanaí a fháil ar dheiseanna fostaíochta.

Ár nDeiseanna Gairme

An bhfuil spéis agat i ndul linn?

Más duine dírithe inspreagtha thú atá ag iarraidh athrú gairme, caith súil ar na deiseanna earcaíochta thíos.

Is féidir leat cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí freisin, atá freagrach as earcaíocht sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí.

Is fostóir comhdheiseanna é an Rialálaí Carthanas.  Tabhair faoi deara nach nglacaimid le CVanna gan iarraidh agus nach dtugaimid freagra ar cheisteanna fostaíochta nach mbaineann le poist fhógartha.

Níl aon deiseanna ann ag an am seo.