Gairmeacha

Má tá spéis agat ina bheith ag obair leis an Rialálaí Carthanas, seiceáil an leathanach seo chun an t-eolas is deireanaí a fháil ar dheiseanna fostaíochta.

Ceannasaí Buarthaí & Forfheidhmithe (Cuntasóir Gairmiúil)

Tá iarrthóir oiriúnach á lorg ag an Rialálaí Carthanas don ról mar Ceannasaí Buarthaí & Forfheidhmithe (Cuntasóir Gairmiúil). Iarrtar ar iarratasóirí an nasc seo a leanas a leanúint chun tuilleadh: 

Leabhrán d’iarrthóirí - Ceannasaí Buarthaí & Forfheidhmithe (Cuntasóir Gairmiúil)

Foirm Iarratais - Ceannasaí Buarthaí & Forfheidhmithe (Cuntasóir Gairmiúil)