Nochtadh Cosanta

Treoir do dhaoine atá ag iarraidh Nochtadh Cosanta a dhéanamh don Rialálaí Carthanas

Féadfar Nochtadh Cosanta a bhaineann le sárú ar an Acht Carthanas 2009 a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig protecteddisclosures@charitiesregulator.ie.

Tugtar sa treoirdhoiciméad uainn thíos tuilleadh faisnéise faoi ról an Rialálaí Carthanas maidir le Nochtaí Cosanta a fháil.