Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

Tuarascálacha corparáideacha agus foilseacháin chorparáideacha

Na Tuarascálacha Bliantúla uainn, mar aon le tuarascálacha corparáideacha eile agus faisnéis chorparáideach eile ón Rialálaí Carthanas.

  • Íocaíochtaí ar mó ná €20,000 a rinne an Rialálaí Carthanas

    I gClár an Rialtais, agus laistigh den rannán maidir le "grinnscrúdú airgeadais níos éifeachtaí", gealltar go ndéanfar "gach Ordú Ceannaigh ar mó a luach ná €20,000 ó Roinn Rialtais nó ó ghníomhaireacht Rialtais a fhoilsiú ar líne".

    Thosaigh an Rialálaí Carthanas ar mhionsonraí a fhoilsiú faoi íocaíochtaí a rinneadh i leith earraí agus seirbhísí arb ionann a luach agus €20,000 nó ar mó a luach ná €20,000. Foilseofar an fhaisnéis sin ar bhonn ráithiúil ina riaráiste agus is féidir teacht uirthi trí chliceáil ar na naisc atá ceangailte.

Top