Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

An Loga Nochta Saorála Faisnéise

An Loga Nochta Saorála Faisnéise

An Loga Nochta Saorála Faisnéise

De réir alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise (Faisnéis i dtaobh comhlachtaí saorála faisnéise a fhoilsiú), foilsíonn an Rialálaí Carthanas an loga nochta saorála faisnéise uaidh ar a shuíomh Gréasáin. Soláthraítear sa loga nochta sin sonraí faoi iarrataí áirithe saorála faisnéise nach mbaineann le hiarrataí ar fhaisnéis phearsanta, amhail dáta na hiarrata, an chatagóir iarrthóra (e.g., iriseoir, duine den phobal, comhalta de ghrúpa gnó/leasa, comhalta den Oireachtas, comhalta d’Údarás Áitiúil, etc.), tuairisc achomair ar an iarraidh saorála faisnéise, an bhreith a tugadh agus, i gcás gur géilleadh don iarraidh, an dáta a eisíodh na taifid.

An Clár Carthanas

Tá leagan iomlán den chlár poiblí carthanas ar fáil lena íoslódáil ó shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas. Nuashonraítear an clár gach mí, mar a cheanglaítear faoi alt 39 den Acht Carthanas 2009.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Top