Dátaí cruinnithe

Dátaí le haghaidh chruinnithe an Choiste Seirbhísí Carthanais agus Bhord an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2023

Is leagtha amach thíos atá na dátaí sceidealaithe le haghaidh chruinnithe Bhord an Rialálaí Carthanas (an Bord) agus an Choiste Seirbhísí Carthanais i mbliana.  Tabhair faoi deara gur réamhdhátaí iad na dátaí seo agus go bhféadfar iad a athrú gan aon fhógra roimh ré.

Sula gcuireann tú iarratas faoi bhráid an Aonaid Seirbhísí Carthanais, léigh an rannán maidir leis an bPróiseas Iarratais agus treoir ábhartha eile freisin chun eolas a chur ar na ceanglais le haghaidh iarratas bailí a chur isteach.

 

An Coiste Seirbhísí Carthanais

An tÚdarás Rialála Carthanas (Bord)

Eanáir

Déardaoin an 12 Eanáir

Déardaoin an 26 Eanáir

Feabhra

Déardaoin an 16 Feabhra

Dé hAoine an 24 Feabhra

Márta

Déardaoin an 9 Márta

Déardaoin an 30 Márta

Aibreán

Ceann ar bith

Ceann ar bith

Bealtaine

Déardaoin an 11 Bealtaine

Déardaoin an 25 Bealtaine

Meitheamh

Déardaoin an 8 Meitheamh

Déardaoin an 22 Meitheamh

Iúil

Dé Céadaoin an 12 Iúil

Déardaoin an 20 Iúil

Lúnasa

Ceann ar bith

Ceann ar bith

Meán Fómhair

Déardaoin an 14 Meán Fómhair

Déardaoin an 28 Meán Fómhair

Deireadh Fómhair

Déardaoin an 19 Deireadh Fómhair

Déardaoin an 26 Deireadh Fómhair

Samhain

Déardaoin an 9 Samhain

Déardaoin an 23 Samhain

Nollaig

Ceann ar bith

Ceann ar bith