Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

Dátaí cruinnithe

Dátaí le haghaidh chruinnithe an Choiste Seirbhísí Carthanais agus Bhord an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2024

Is leagtha amach thíos atá na dátaí sceidealaithe le haghaidh chruinnithe Bhord an Rialálaí Carthanas (an Bord) agus an Choiste Seirbhísí Carthanais i mbliana.  Tabhair faoi deara gur réamhdhátaí iad na dátaí seo agus go bhféadfar iad a athrú gan aon fhógra roimh ré.

Sula gcuireann tú iarratas faoi bhráid an Aonaid Seirbhísí Carthanais, léigh an rannán maidir leis an bPróiseas Iarratais agus treoir ábhartha eile freisin chun eolas a chur ar na ceanglais le haghaidh iarratas bailí a chur isteach.

 

An Coiste Seirbhísí Carthanais

An tÚdarás Rialála Carthanas (Bord)

Eanáir

Ceann ar bith

Ceann ar bith

Feabhra

Déardaoin an 15 Feabhra

Déardaoin an 1 Feabhra

Déardaoin an 29 Feabhra

Márta

Déardaoin an 14 Márta

Déardaoin an 28 Márta

Aibreán

Ceann ar bith

Ceann ar bith

Bealtaine

Déardaoin an 2 Bealtaine

Déardaoin an 23 Bealtaine

Meitheamh

Déardaoin an 6 Meitheamh

Déardaoin an 20 Meitheamh

Iúil

Déardaoin an 18 Iúil 

Ceann ar bith

Lúnasa

Ceann ar bith

Déardaoin an 1 Lúnasa

Meán Fómhair

Déardaoin an 12 Meán Fómhair

Déardaoin an 26 Meán Fómhair

Deireadh Fómhair

Ceann ar bith

Déardaoin an 24 Deireadh Fómhair

Samhain

Déardaoin an 14 Samhain

Déardaoin an 28 Samhain

Nollaig

Ceann ar bith

Ceann ar bith

Top