Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

Cuardaigh an Clár Carthanas

Ceanglaítear ar charthanais in Éirinn bheith cláraithe. Is féidir leat carthanas cláraithe a chuardach de réir ainm, uimhir charthanais chláraithe, cuspóir carthanúil nó láithreach chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoin eagraíocht lena mbaineann.

Roghanna cuardaigh chasta

Info Circle
Níor aimsíodh aon torthaí a mheaitseálann “”.

Seiceáil cé acu atá nó nach bhfuil an litriú ceart agus na mionsonraí cearta agat nó léigh an treoir uainn thíos maidir leis an gClár a chuardach.

   Maidir leis an gClár Poiblí Carthanas

   Is atá sa Chlár Poiblí Carthanas ná faisnéis faoi níos mó ná 11,500 carthanas atá cláraithe leis an Rialálaí Carthanas. 

   Tar éis cuardach a dhéanamh, ba cheart go bhfaighfeá sonraí cuimsitheacha faoi charthanas, lena n-áirítear a chuspóir carthanúil agus a chuspóirí carthanúla, a iontaobhaithe (ar a dtugtar comhaltaí boird agus comhaltaí coiste freisin), an líon fostaithe atá aige, na tuarascálacha bliantúla atá comhdaithe aige, a mhéid a chomhlíonann sé an Cód Rialachais do Charthanais, etc.

   Agus carthanas á chuardach agat, seiceáil cé acu atá nó nach bhfuil na sonraí cearta agat. Má tá tú ag déanamh cuardach de réir ainm carthanais, mar shampla, seiceáil arís cé acu atá nó nach bhfuil an litriú ceart agus cé acu atá nó nach bhfuil tú ag úsáid a ainm chláraithe. Tá roinnt carthanas cláraithe faoi ainm dlíthiúil atá difriúil leis an ainm a úsáideann siad dá ngnáthobair laethúil.  Má tá suíomh Gréasáin ag carthanas, ba cheart go mbeifeá in ann a shonraí a fháil ar an suíomh sin.

   Mura bhfuil tú in ann eagraíocht a aimsiú ar an gClár trí úsáid a bhaint as na sonraí cearta, is amhlaidh nach bhfuil sí cláraithe leis an Rialálaí Carthanas faoi láthair agus nach bhféadfaidh sí carthanas a ghairm di féin faoin Acht Carthanas 2009.  Má chreideann tú go bhfuil eagraíocht ag airbheartú gur carthanas í agus nach carthanas í i ndáiríre, is féidir leat ábhar imní a chur in iúl go simplí agus go tapa dúinn trínár bhfoirm ábhar imní ar líne a chomhlánú.

   Físeán - 'Conas an Clár Poiblí Carthanas a Sheiceáil'
   Maidir leis an gClár Poiblí Carthanas

   Íoslódáil an Clár Is féidir leat scarbhileog excel ina bhfuil an clár poiblí iomlán carthanas a íoslódáil.

   Íoslódáil an Clár anseo
   Top