Cuardaigh an Clár Carthanas

Ceanglaítear ar charthanais in Éirinn bheith cláraithe. Is féidir leat carthanas cláraithe a chuardach de réir ainm, uimhir charthanais chláraithe, cuspóir carthanúil nó láithreach chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoin eagraíocht lena mbaineann.

Charity Name - Enter the full or partial name(s), abbreviation(s) or aliases the charity is known by. Registration Number - This is the number allocated by the Charities Regulator. CRO Number – This is the number allocated by the Companies Registration Office. CHY Number – This is the number allocated by Revenue.

Roghanna cuardaigh chasta

Cuir isteach critéir chuardaigh

   Maidir leis an gClár Poiblí Carthanas

   Is atá sa Chlár Poiblí Carthanas ná faisnéis faoi níos mó ná 11,500 carthanas atá cláraithe leis an Rialálaí Carthanas. 

   Tar éis cuardach a dhéanamh, ba cheart go bhfaighfeá sonraí cuimsitheacha faoi charthanas, lena n-áirítear a chuspóir carthanúil agus a chuspóirí carthanúla, a iontaobhaithe (ar a dtugtar comhaltaí boird agus comhaltaí coiste freisin), an líon fostaithe atá aige, na tuarascálacha bliantúla atá comhdaithe aige, a mhéid a chomhlíonann sé an Cód Rialachais do Charthanais, etc.

   Agus carthanas á chuardach agat, seiceáil cé acu atá nó nach bhfuil na sonraí cearta agat. Má tá tú ag déanamh cuardach de réir ainm carthanais, mar shampla, seiceáil arís cé acu atá nó nach bhfuil an litriú ceart agus cé acu atá nó nach bhfuil tú ag úsáid a ainm chláraithe. Tá roinnt carthanas cláraithe faoi ainm dlíthiúil atá difriúil leis an ainm a úsáideann siad dá ngnáthobair laethúil.  Má tá suíomh Gréasáin ag carthanas, ba cheart go mbeifeá in ann a shonraí a fháil ar an suíomh sin.

   Mura bhfuil tú in ann eagraíocht a aimsiú ar an gClár trí úsáid a bhaint as na sonraí cearta, is amhlaidh nach bhfuil sí cláraithe leis an Rialálaí Carthanas faoi láthair agus nach bhféadfaidh sí carthanas a ghairm di féin faoin Acht Carthanas 2009.  Má chreideann tú go bhfuil eagraíocht ag airbheartú gur carthanas í agus nach carthanas í i ndáiríre, is féidir leat ábhar imní a chur in iúl go simplí agus go tapa dúinn trínár bhfoirm ábhar imní ar líne a chomhlánú.

   Físeán - 'Conas an Clár Poiblí Carthanas a Sheiceáil'

   Íoslódáil an Clár

   Is féidir leat scarbhileog Excel ina bhfuil an clár poiblí iomlán carthanas a íoslódáil.

   Íoslódáil an Clár anseo