Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

'MoChuntas' - Treoracha Úsáideora

'MoChuntas’ a úsáid – Treoir Theicniúil Úsáideora

Tuarascáil Bhliantúil – Treoir Úsáideora

Coinnigh Stádas faoin gCód Rialachais ar bun – Treoir Úsáideora

Tuarascáil Bhliantúil Scoile – Treoir Úsáideora

Foirm um Chomhdaitheoir Údaraithe – Treoir Úsáideora

Ainm Carthanais a Athrú – Treoir Úsáideora

Foirm um Dheireadh do Bhliana Airgeadais a Athrú – Treoir Úsáideora

Athrú Cuspóra, Cuspóirí nó Leasuithe Eile Bunreachta – Treoir Úsáideora

Iarratas ar Charthanas a Chlárú – Treoir Úsáideora

Cuntas Bainc a Chothabháil – Treoir Úsáideora

Sonraí Teagmhála agus Láithreacha Oibriúcháin a Chothabháil – Treoir Úsáideora

Sonraí Cruinnitheoirí Airgid a Chothabháil – Treoir Úsáideora

Iontaobhaithe, Baint agus Comhairleoirí Seachtracha a Chothabháil - Treoir Úsáideora

Iar-bhunscoil a Chlárú - Treoir Úsáideora

Bunscoil nó Scoil Speisialta a Chlárú - Treoir Úsáideora

Dearbhú Alt 40 – Treoir Úsáideora

Foirm Iarratais (Shimplithe) do Charthanais Bheaga – Treoir Úsáideora

Carthanas Cláraithe a Fhoirceannadh agus a Dhíchlárú – Treoir Úsáideora

Top