Ceisteanna Coitianta

‘Mo Chuntas’ a Rochtain – Ceisteanna Teicniúla

 • Conas is féidir liom cuntas custaiméara me charthanais (‘Mo Chuntas’) a rochtain?

  Sínigh isteach i gcuntas custaiméara do charthanais ar leathanach Logála Isteach ‘Mo Chuntas’.

 • Conas is féidir liom cuntas custaiméara – ‘Mo Chuntas’ – a chruthú?

  Beidh ort cuntas úsáideora nua a chruthú ach cliceáil ar ‘Cruthaigh Cuntas’.

  Seolfar ríomhphost ansin chuig an seoladh ríomhphoist a chuir tú ar fáil. Tá nasc fíorúcháin ann sa ríomhphost sin.

 • Conas is féidir liom mo phasfhocal a athshocrú?

  Is féidir leat pasfhocal do chuntais chustaiméara a athshocrú ach cliceáil ar an nasc ‘Pasfhocal Dearmadta’ ar leathanach Logála Isteach ‘Mo Chuntas’.

  Tabhair faoi go mbeidh ort d’fhaisnéis teagmhála a nuashonrú i ‘Mo Phróifíl’ i gcás nach bhfuair tú rochtain ar do chuntas custaiméara inár gcóras nua TF riamh.

 • Níl aon rochtain agam ar mo sheoladh ríomhphoist a thuilleadh. Conas is féidir liom cuntas mo charthanais a rochtain?

  Beidh ort cuntas úsáideora nua a chruthú ach cliceáil ar ‘Cruthaigh Cuntas’.

  Seolfar ríomhphost ansin chuig an seoladh ríomhphoist a chuir tú ar fáil. Tá nasc fíorúcháin ann sa ríomhphost sin.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, cliceáil ar ‘Tosaigh Comhdú Nua’.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr.

  Iontráil d’Uimhir Charthanais Chláraithe sa bharra ‘Cuardaigh Carthanas’ ansin.

  Is féidir leat foirm um Chomhdaitheoir Údaraithe a chomhdú ansin thar ceann an charthanais.

  Ní mór litir ceadaithe atá sínithe ag duine amháin ar a laghad de na hIontaobhaithe Carthanais atá liostaithe faoi láthair a uaslódáil in éineacht leis an bhfoirm sin – féach leathanach 6 den treoir úsáideora anseo.

  Tar éis dúinn an fhoirm a athbhreithniú, seolfaimid ríomhphost chugat ina ndeimhneofar an t-údarú atá agat.

  Beidh ainm an charthanais liostaithe faoin gceannteideal ‘Mo Charthanais’ an chéad uair eile a logálfaidh tú isteach i ‘Mo Chuntas’.

  Is féidir go mbeidh ort foirm um Shonraí Teagmhála agus Láithreacha Oibriúcháin a Chothabháil a chomhdú freisin i gcás gur gá seoladh ríomhphoist do charthanais a nuashonrú chomh maith.

 • Logáil mé isteach i ‘Mo Chuntas’, ach ní féidir liom aon fhoirmeacha, an Tuarascáil Bhliantúil ina measc, a rochtain. Cá bhfuilim ag dul as strae?

  a) I gcás nach bhfuair tú rochtain ar do chuntas custaiméara inár gcóras nua TF riamh:

  Beidh ort d’fhaisnéis teagmhála a nuashonrú i ‘Mo Phróifíl’ sular féidir leat foirmeacha a chur isteach den chéad uair.

   Profile IconCliceáil ar an tsiombail seo ag an mbarr ar dheis den scáileán agus cliceáil ar ‘Mo Phróifíl’. 

  Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cuir in eagar’ agus líon isteach an Céadainm, an Sloinne agus an Uimhir Theileafóin.

  Cliceáil ar ‘Sábháil’ agus fill ar an Deais.

  Beidh tú in ann aon fhoirmeacha a theastaíonn chun do charthanas a bhainistiú, an fhoirm Tuarascála Bliantúla ina measc, a rochtain ansin.

  b) Níl do chuntas (‘Mo Chuntas’) nasctha le do charthanas:

  Beidh ort foirm um Chomhdaitheoir Údaraithe a chomhdú chun aighneachtaí a rochtain agus a chomhdú thar ceann an charthanais.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, cliceáil ar ‘Tosaigh Comhdú Nua’.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr.

  Iontráil Uimhir Charthanais Chláraithe an charthanais a bhfuil tú ag iarraidh comhdú dó sa bharra ‘Cuardaigh Carthanas’ ansin.

  Is féidir leat foirm um Chomhdaitheoir Údaraithe a chomhdú ansin thar ceann an charthanais.

  Ní mór litir ceadaithe atá sínithe ag duine amháin ar a laghad de na hIontaobhaithe Carthanais atá liostaithe ar an gClár Carthanas faoi láthair a uaslódáil in éineacht leis an bhfoirm sin – féach leathanach 6 den treoir úsáideora anseo.

 • Táim ag obair thar ceann carthanais, ach níl aon rochtain agam as ‘Mo Chuntas’. Conas is féidir Tuarascáil Bhliantúil nó foirmeacha eile a chomdú don charthanas seo?

  Beidh ort cuntas úsáideora a chruthú ach cliceáil ar ‘Cruthaigh Cuntas’ mura bhfuil cuntas custaiméara (‘Mo Chuntas’) agat cheana féin.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, cliceáil ar ‘Tosaigh Comhdú Nua’.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr.

  Iontráil Uimhir Charthanais Chláraithe an charthanais a bhfuil tú ag iarraidh comhdú dó sa bharra ‘Cuardaigh Carthanas’ ansin.

  Is féidir leat foirm um Chomhdaitheoir Údaraithe a chomhdú ansin thar ceann an charthanais.

  Ní mór litir ceadaithe atá sínithe ag duine amháin ar a laghad de na hIontaobhaithe Carthanais atá liostaithe ar an gClár Carthanas faoi láthair a uaslódáil in éineacht leis an bhfoirm sin – féach leathanach 6 den treoir úsáideora anseo.

 • Cé chomh slán is atá suíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas?

  Oibrítear suíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanais de réir na gcaighdeán slándála is airde atá ar fáil.  Chun a dheimhniú gur slán atá an leathanach, seiceáil an bhfuil deilbhín glas fraincín ann i do bhrabhsálaí nó nach bhfuil.

Sonraí Carthanais a bhainistiú trí ‘Mo Chuntas’ a úsáid

 • Conas is féidir liom sonraí mo charthanais a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun aon athruithe a dhéanamh ar shonraí an charthanais sa Chlár Carthanas.

  Agus tú ag úsáid ‘Mo Chuntas’, féach an Treoir Theicniúil Úsáideora chun cabhrú leat do bhealach a dhéanamh tríd an gcóras nua. D’fhéadfadh gur mhaith leat é a phriontáil amach mar Threoir Tagartha Áisiúil.

  Cliceáil anseo chun amharc ar an doiciméad ‘Mo Chuntas’ a Úsáid - Treoir Theicniúil Úsáideora.

  Sínigh isteach i gcuntas custaiméara do charthanais ar leathanach Logála Isteach ‘Mo Chuntas’.

  Scrollaigh síos go bun an leathanaigh agus cliceáil ar ‘Comhdú Nua’ in aice le hainm do charthanais sa rannán ‘Mo Charthanais’.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr agus ansin ar ‘Tosaigh’.

  Aimsigh an fhoirm a theastaíonn agus cliceáil ar ‘Tosaigh’ agus ar ‘Lean ar Aghaidh’.

 • D’aimsigh mé an fhoirm ba mhaith liom a chomhdú. An bhfuil aon treoir ar fáil chun cabhrú liom an fhoirm a chomhlánú?

  Sa Treoir Úsáideora céim ar chéim do gach foirm, mínítear an fhaisnéis is gá a iontráil. Cliceáil ar ‘Cabhair’ atá suite sa stráice gorm ar thaobh na láimhe clé chun an treoir úsáideora a oscailt.

  Cliceáil anseo chun dul chuig an leathanach tiomnaithe don doiciméad ‘Mo Chuntas’ a Úsáid – Treoir Úsáideora.

 • Cad is ciall leis an gcomhartha súile?

  Beidh comhartha "súile" ann in aice le roinnt den fhaisnéis a chuirfidh tú isteach.

  I gcás eagraíochtaí atá cláraithe cheana féin, tugann sé le fios go mbeidh an fhaisnéis lena mbaineann le feiceáil go huathoibríoch ar an gClár Poiblí.

  Má tá iarratas á dhéanamh agat ar Chlárú, ní bheidh sé sin le feiceáil ar an gClár Poiblí ach i gcás gur ceadaíodh do chlárú.

 • Cad a chiallaíonn an deilbhín ‘i’?

  I Icon Ciallaíonn an deilbhín seo go bhfuil leid nó míniú gearr ar fáil. Is féidir leat do luchóg a bhogadh thar aon siombail chabhrach chun tuilleadh faisnéise a fháil.

 • Chomhdaigh mé foirm ach seoladh ar ais chugam í, á iarraidh go dtabharfainn tuilleadh faisnéise. Conas is féidir liom an fhoirm a rochtain?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun d’fhoirm a chur in eagar.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, cliceáil ar ‘Mo Chomhduithe’ sa roghchlár ar an taobh clé de leathanach baile ‘Mo Chuntas’ chun liosta de na comhduithe (nó na foirmeacha) go léir a bhaineann le d’eagraíocht faoi tháib cheannteidil éagsúla a oscailt.

  Is ar fáil faoin táb ‘Seolta ar Ais’ a bheidh aon fhoirm a chuir tú isteach (‘aighneacht’) agus a seoladh ar ais chugat le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil.

  Mar mhalairt air sin, is féidir leat cliceáil ar an gceannteideal seolta ar ais faoi ‘Comhduithe Aighneachtaí’ ar an deais chun d’aighneacht a oscailt.

  Féach leathanach 66 den doiciméad ‘Mo Chuntas’ a Úsáid - Treoir Theicniúil Úsáideora, atá ar fáil anseo.

 • Conas is féidir liom m’Iontaobhaithe Carthanais a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun d’iontaobhaithe carthanais a nuashonrú.

  Ba cheart duit foirm um Iontaobhaithe, Baint agus Comhairleoirí Seachtracha a Chothabháil a chomhdú.

  Bain úsáid as an bhfoirm sin chun iontaobhaithe carthanais a nuashonrú, a scriosadh nó a chur leis nó chun faisnéis a bhaineann le baint agus comhairleoirí seachtracha a nuashonrú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

  Beidh an fhoirm sin bán. Moltar duit tosú sa rannán ‘Scrios Iontaobhaí’ den fhoirm. Is féidir leat an fhoirm chéanna a úsáid chun na hathruithe uile a dhéanamh ar do bhord iontaobhaithe carthanais.

  Tabhair faoi deara gur gá seoladh cónaithe iomlán (Éirchód san áireamh) a iontráil do gach iontaobhaí. Is féidir leat an seoladh nó an tÉirchód a iontráil sa bharra ‘Cuardaigh Seoladh’ agus is féidir leat cliceáil ar an toradh ansin chun go líonfar an seoladh isteach go huathoibríoch.

 • Tá coinbhleacht leasa ag iontaobhaí carthanais. Conas is féidir liom fógra a thabhairt don Rialálaí Carthanas faoi sin?

  Iarrtar ort breac-chuntas a thabhairt ar aon bhaint (lena n-áirítear aon chaidreamh teaghlaigh, gnó agus fostaíochta) atá ann idir iontaobhaithe nó bunaitheoir d’eagraíochta agus aon duine de d’fhostaithe nó de do sholáthraithe earraí nó seirbhísí.

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun an bhaint sin le do charthanas a dhearbhú.

  Ba cheart duit foirm um Iontaobhaithe, Baint agus Comhairleoirí Seachtracha a Chothabháil a chomhdú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

 • Conas is féidir liom seoladh ríomhphoist an charthanais a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun seoladh ríomhphoist teagmhála do charthanais a nuashonrú.

  Ba cheart duit foirm um Shonraí Teagmhála agus Láithreacha Oibriúcháin a Chothabháil a chomhdú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

 • Conas is féidir liom Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach do mo charthanas?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun tuarascálacha agus foirmeacha a chomhdú thar ceann do charthanais.

  Sínigh isteach i gcuntas custaiméara do charthanais ar leathanach Logála Isteach ‘Mo Chuntas’.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, scrollaigh síos go bun an leathanaigh agus cliceáil ar ‘Comhdú Nua’ in aice le hainm do charthanais.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr agus ansin ar ‘Tosaigh’.

  Tá sonraí faoi conas logáil isteach agus an fhoirm Tuarascála Bliantúla a aimsiú ar fáil in Aguisín 1 a ghabhann leis an doiciméad Tuarascáil Bhliantúil - Treoir Úsáideora, rud atá ar fáil anseo.

  Cliceáil anseo chun dul chuig an leathanach tiomnaithe do Thuairisciú Bliantúil.

 • D’athraigh mo charthanas an dáta a chríochnóidh a chéad bhliain airgeadais eile. Conas is féidir liom cuntas mo charthanais a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun an dáta a chríochnaíonn bliain airgeadais do charthanais a nuashonrú.

  Ba cheart duit foirm um Athrú ar Dheireadh na Bliana Airgeadais a chomhdú.

  Má athraíonn tú dáta deiridh do bhliana airgeadais, beidh seans ann go ndéanfar difear don chéad tuarascáil bhliantúil eile uait chuig an Rialálaí Carthanas toisc nach mór tuairisciú bliantúil leanúnach a bheith ann, i.e. ní fhéadfar aon bhearnaí a fhágáil sa tuairisciú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

  Tabhair faoi deara gur cheart duit foirm nua Tuarascála Bliantúla a oscailt a luaithe a thugtar fógra duit gur tháinig athrú ar Dheireadh Bliana Airgeadais an charthanais. Ná cuir aon dréachtfhoirmeacha Tuarascála Bliantúla atá ann cheana isteach toisc go gcealóidh sé sin aon athrú ar Dheireadh do Bhliana Airgeadais.

 • Conas is féidir liom doiciméad rialaithe nó cuspóir carthanúil/cuspóirí carthanúla an charthanais a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun iarratas a dhéanamh ar chead chun doiciméad rialaithe do charthanais a nuashonrú.

  Ba cheart duit foirm um Athrú Cuspóra a chomhdú má tá sé beartaithe agat do chuspóir carthanúil/do chuspóirí carthanúla nó do phríomhchuspóir a athrú nó aon leasuithe eile a dhéanamh ar do bhunreacht (do dhoiciméad rialaithe).

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

  Tabhair faoi deara: Níor cheart duit na hathruithe a ghlacadh ach amháin tar éis don Rialálaí Carthanas ceadú a thabhairt duit déanamh amhlaidh.

  TÁBHACHTACH: Is ann do chlásail chaighdeánacha nach mór a chur ar áireamh i ngach bunreacht.  Tá teimpléad bunreachta againn a molaimid do charthanais é a úsáid.

  Tá na clásail chaighdeánacha agus bunreachtanna eiseamláireacha ar fáil ar an leathanach ‘Treoir do Charthanais’. 

 • Conas is féidir liom ainm an charthanais a athrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun iarratas a dhéanamh ar chead chun ainm do charthanais a athrú.

  Ba cheart duit foirm um Athrú Ainm a chomhdú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

  Tabhair faoi deara: Níor cheart duit na leasuithe a ghlacadh ach amháin tar éis don Rialálaí Carthanas ceadú a thabhairt duit déanamh amhlaidh.

 • Conas is féidir liom sonraí Chuntais Bhainc an charthanais a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun cuntais bhainc do charthanais a nuashonrú, a scriosadh nó a chur leis.

  Ba cheart duit foirm um Chuntas Bainc a Chothabháil a chomhdú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

 • Baineann an carthanas leas as tiomsaitheoirí airgid gairmiúla. Conas is féidir liom a sonraí a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun faisnéis cruinnithe airgid a nuashonrú, mar shampla cruinnitheoirí airgid gairmiúla a chur leis nó a bhaint.

  Ba cheart duit foirm um Shonraí Cruinnitheoirí Airgid a Chothabháil a chomhdú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

 • Cén áit ar féidir liom tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCód Rialachais do Charthanais?

  Ar shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas, tá leathanach tiomnaithe ann don Chód Rialachais do Charthanais.

  Gheobhaidh tú Tacar Uirlisí an Chóid Rialachais do Charthanais ar an leathanach sin freisin. Tá an tacar ina shraith treoirnótaí agus teimpléad a ullmhaíodh chun cúnamh agus tacaíocht phraiticiúil a thabhairt d’iontaobhaithe carthanais.

  Cliceáil anseo chun dul chuig leathanach an Chóid Rialachais do Charthanais.

 • Cé na srianta formáide agus méide atá i bhfeidhm maidir le doiciméid a uaslódáil?

  Is iad seo a leanas na sonraí sin:

  • Formáid: Ní mór doiciméid a bheith i bhformáid pdf (Formáid Doiciméad Iniompartha) sular féidir iad a uaslódáil.
  • Méid: Is é 5 MB uasmhéid aon chomhaid is féidir a uaslódáil.
 • Conas is féidir liom teagmháil a dhéanamh leis an Rialálaí Carthanas?

  Más rud é go dteastóidh tuilleadh cúnaimh uait, is féidir leat cabhair a iarraidh tríd an bhfeidhm teachtaireachtaí ar ‘Mo Chuntas’.

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun comhfhreagras a sheoladh trínár seirbhís teachtaireachtaí inmheánach.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, cliceáil ar ‘Teachtaireachtaí’ sa roghchlár ar an taobh clé de leathanach baile ‘Mo Chuntas’.

  Cliceáil ar ‘Teachtaireacht Nua’ chun cabhair a iarraidh nó cliceáil ar ‘Freagair’ chun freagra a thabhairt ar theachtaireacht ón Rialálaí Carthanas.

Iarratais faoi na hAchtanna Carthanas, 1961 agus 1973

Carthanas a Dhúnadh nó a Fhoirceannadh

 • Cad ba cheart dom a dhéanamh mura bhfuil mo charthanas gníomhach a thuilleadh, má tá sé á fhoirceannadh nó má tá sé dúnta?

  Beidh an próiseas ag brath ar chineál d’eagraíochta:

  Má fuair do charthanas uimhir CHY ó na Coimisinéirí Ioncaim tar éis an 16 Deireadh Fómhair 2014:

  Ba cheart duit foirm um charthanas a dhíchlárú go deonach a chomhlánú ar an gcéad ásc, rud is féidir a rochtain trínár dtairseach anseo.

  Tabharfaidh an Rialálaí Carthanas eolas duit faoi na chéad bhearta eile nach mór a dhéanamh chun an eagraíocht a fhoirceannadh de réir an dlí.

  Má bhí uimhir CHY leis na Coimisinéirí Ioncaim ag do charthanas roimh an 16 Deireadh Fómhair 2014:

  Ba cheart duit fógra a thabhairt do Rannóg Carthanas na gCoimisinéirí Ioncaim ar an gcéad ásc tríd an tSeirbhís Ioncaim Ar Líne (ROS) ag:

  https://www.revenue.ie/ga/companies-and-charities/charities-and-sports-bodies/charitable-tax-exemption/charities-that-are-dormant-or-winding-up.aspx

  nó trí ghlao a chur ar: 01 7383680

  D’iarrfaimis ort foirm um charthanas a dhíchlárú go deonach a chomhlánú, rud is féidir a rochtain trínár dtairseach anseo.

  A luaithe atá ceanglais uile na gCoimisinéirí Ioncaim sásaithe ag an gcarthanas, cealóidh na Coimisinéirí Ioncaim an uimhir CHY agus tabharfaidh siad fógra dúinn go díreach an carthanas a bhaint den Chlár Carthanas.

  Cliceáil anseo chun amharc ar an doiciméad uainn dar teideal Treoir maidir le Carthanas a Fhoirceannadh.

Sula nDéanaim Iarratas

 • Cé a chaithfidh clárú?

  Ní mór do gach carthanas a oibríonn i bPoblacht na hÉireann bheith lánchláraithe ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla.  Beidh eagraíocht charthanúil neamhchláraithe ciontach i gcion má sheolann sí gníomhaíochtaí sa Stát.

  Is ann do roinnt eagraíochtaí nár cheart dóibh iarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil, áfach. Áirítear leis na heagraíochtaí sin:

  • Eagraíochtaí a bunaíodh chun cluichí nó spóirt lúthchleasa nó amaitéaracha a chur chun cinn agus chuige sin amháin;
  • Ceardchumainn;
  • Páirtithe Polaitíochta;
  • Brústocairí;
  • Cumainn Lucht Tráchtála;
  • Grúpaí cruinnithe airgid a bunaíodh chun críche airgead a chruinniú do charthanais atá cláraithe cheana féin agus chun na críche sin amháin;
  • Grúpaí cruinnithe airgid a bunaíodh chun críche cabhrú le duine amháin ar leith agus chun na críche sin amháin (áirítear cóireáil liachta le samplaí, ach gan a bheith teoranta di).
 • Conas a dhéanamh iarratas ar stádas carthanúil?

  TÁBHACHTACH: Ní fhéadfaidh eagraíochtaí airgead a chruinniú go dleathach ná oibriú mar charthanas go dleathach go dtí go bhfuil siad cláraithe ar an gClár Carthanas.

   Braitheann an próiseas iarratais ar chineál d’eagraíochta:

  • Eagraíochtaí a bunaíodh roimh an 16 Deireadh Fómhair 2014 agus a bhfuil uimhir CHY (díolúine charthanúil ó cháin) leis na Coimisinéirí Ioncaim acu

  Measadh na heagraíochtaí sin a bheith cláraithe ag an Rialálaí dáta ár mbunaithe. Tá a n-ainm ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla, shann an Rialálaí uimhir RCN (Uimhir Charthanais Chláraithe) dóibh agus ceanglaíodh orthu a gcuid sonraí ar an gClár a thabhairt cothrom le dáta faoin 16 Aibreán 2016 agus Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach.

  Más rud é go raibh uimhir CHY (díolúine charthanúil ó cháin) leis na Coimisinéirí Ioncaim ag d’eagraíocht roimh an 16 Deireadh Fómhair 2014 agus nach ndearna tú do chuid sonraí ar an gClár a thabhairt cothrom le dáta ná Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach go fóill, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Rialálaí Carthanas lom láithreach.

  • Eagraíochtaí nua (nó eagraíochtaí nach raibh uimhir CHY acu an 16 Deireadh Fómhair 2014)

  Chun iarratas ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla a chur isteach, ní mór duit na céimeanna seo a leanas a leanúint:

  1. Déan na ceisteanna uile ar ár leathanach 'Iarratas ar Stádas Carthanachta' a athbhreithniú
  2. Clárú le haghaidh Cuntas Úsáideora nua, líon isteach an fhaisnéis faoi d’eagraíocht agus cuir d’iarratas isteach.

  Measúnófar d’iarratas ar stádas carthanúil ansin. Rachaidh cásoifigeach i dteagmháil leat má theastaíonn uaidh/uaithi tuilleadh faisnéise a fháil uait.

  Gheobhaidh tú fógra oifigiúil ón Rialálaí Carthanas a luaithe a dhéantar cinneadh ar d’iarratas ar stádas carthanúil.

  Tabhair faoi deara nach féidir linn a dheimhniú cá fhad a thógfaidh sé chun iarratais a phróiseáil. Bíonn fad na n-agaí feithimh ag brath ar chineál an iarratais agus ar cé chomh tapa is a thugann an t-iarratasóir freagra ar aon cheisteanna a dtarraingíonn an cásoifigeach iad anuas.

 • Cad is ‘Cuspóir Carthanúil/Cuspóirí Carthanúla’ m’eagraíochta ann?

  Is é príomhchuspóir do bhunreachta do chuspóir carthanúil.  Is é sin le rá ar shlí eile, cén chríoch ar bunaíodh do charthanas ina leith?

  Ba cheart a chur in iúl go soiléir sa chuspóir carthanúil  na haidhmeanna ba mhaith le d’eagraíocht a bhaint amach, conas a bhainfidh sí amach iad,  a bhainfidh tairbhe astu agus cén áit a mbeidh na tairbhí le sonrú ann.

  Beifear in ann an cuspóir carthanúil a fheiceáil sa an Chláir Phoiblí Charthanas agus tabharfar eolas ann do dheontóirí féideartha agus don phobal i gcoitinne faoi na nithe a dhéanann d’eagraíocht/a bheartaíonn sí a dhéanamh. Mar sin de, ba cheart é a chur in iúl go soiléir agus go beacht.

  Is sampla de Chuspóir Carthanúil é seo: “Leas pobail daoine scothaosta atá ina gcónaí i gceantair thuaithe i gContae an Chláir a chur chun cinn trí iompar saor in aisce a chur ar fáil óna dteach chuig lárionaid uirbeacha.”

 • Cad is iontaobhaí carthanais ann agus cé na dualgais atá air/uirthi?

  Is iad iontaobhaithe carthanais na daoine a fheidhmíonn rialú ar charthanas ar deireadh thiar agus a bhfuil freagracht dhlíthiúil orthu as an gcarthanas.

  • Más cuideachta é an carthanas, is féidir go dtabharfar ‘stiúrthóirí’ nó ‘comhaltaí boird’ ar na daoine sin freisin.
  • I gcumann neamhchorpraithe – ar cumann é a bhfuil foirm dhlíthiúil aige agus a bhfuil doiciméad rialaithe i bhfeidhm aige – is féidir go dtabharfar comhaltaí coiste orthu. I gcás iontaobhais, bíonn an scéal níos casta in amanna. Más iad iontaobhaithe an iontaobhais na daoine a chinneann an beartas agus a rialaíonn na sócmhainní, is iontaobhaithe carthanais iad freisin.
  • Más amhlaidh, áfach, nach bhfuil ach a n-ainm ar an ngníomhas maoine ag na hiontaobhaithe agus nach bhféadfaidh siad an mhaoin a dhíol ná a dhiúscairt gan cead a fháil ón Rialálaí Carthanas agus nach bhfuil aon fhreagrachtaí eile orthu, ní iontaobhaithe carthanais iad.

  Mura bhfuil tú cinnte faoi cé acu atá tú i d’iontaobhaí carthanais nó nach bhfuil, tá sé tábhachtach go seiceálfaidh tú struchtúr dlíthiúil do charthanais chun soiléiriú a fháil ar do phost. Tá sé tábhachtach go bhféachfaidh tú ar bhunreacht nó ar ghníomhas iontaobhais (‘doiciméad rialaithe’) do charthanais freisin.

  Cé na dualgais atá ar iontaobhaí carthanais?

  • Doiciméad rialaithe do charthanais a chomhlíonadh
  • A chinntiú go gcuireann gníomhaíochtaí do charthanais an cuspóir carthanúil/na cuspóirí carthanúla atá aige, agus iad sin amháin, ar aghaidh agus go ndéantar amhlaidh chun leas an phobail, agus chuige sin amháin
  • Gníomhú le barr leasa do charthanais
  • Gníomhú le cúram cuí agus le scil chuí
  • Sócmhainní do charthanais a bhainistiú
  • Cinntí cuí infheistíochta a dhéanamh
 • Ar cheart do mo chlub spóirt iarratas a dhéanamh ar a bheith ina charthanas?

  Más rud é gur bunaíodh do chlub spóirt chun daoine ag a bhfuil riachtanais speisialta a imeascadh, amhail club Cluichí Oilimpeacha Speisialta, is féidir go mbeidh do chlub incháilithe le haghaidh stádas carthanúil. Ní mór an méid sin a chur in iúl go soiléir i d’iarratas.

  Mura bhfuil sé sin amhlaidh, ní carthanais iad eagraíochtaí a bunaíodh chun cluichí nó spóirt lúthchleasa nó amaitéaracha a chur chun cinn agus chuige sin amháin de réir an tsainmhínithe san Acht Carthanas 2009 agus níor cheart dóibh iarratas a dhéanamh.

 • Is eagraíocht an-bheag í m’eagraíocht agus tá sí ar bheagán ioncaim nó gan ioncam ar bith. An gá dom iarratas a dhéanamh fós?

  Is gá do d’eagraíocht clárú más rud é go n-oibríonn an eagraíocht i bPoblacht na hÉireann, go gcuireann sí tairbhe don phobal ar fáil agus nach bhfuil ach cuspóir carthanúil aici.

  Is féidir le carthanais tairbhe don phobal a chur ar fáil ar a lán bealaí éagsúla agus trí mhéideanna difriúla airgid a thabhairt.  Is cuma cé acu atá an eagraíocht ar bheagán ioncaim nó nach bhfuil ioncam ar bith aici, is gá di clárú má chomhlíonann sí na critéir.

  Tá próiseas iarratais 'Simplithe' ann do charthanais bheaga áirithe.  Féach an doiciméad 'Iarratas (Simplithe) do Charthanais Bheaga - Treoir Úsáideora' uainn.

D’iarratas a Ullmhú

 • Conas is féidir liom an fhoirm Dearbhaithe Iontaobhaithe a rochtain agus cé hiad na daoine ar cheart dóibh í a shíniú?

  I gcás carthanas cláraithe (nach scoil é), ceanglófar ar gach iontaobhaí nua foirm dearbhaithe a shíniú agus an Clár Carthanas á nuashonrú agat.

  I gcás iarratas nua: ní mór do gach duine d’iontaobhaithe an charthanais foirm dearbhaithe a shíniú.

  Tá foirmeacha dearbhaithe ar fáil ar an leathanach ‘Treoir do Charthanais’.

 • Cén doiciméad rialaithe ba cheart dom a uaslódáil?

  Is ann do chineálacha difriúla doiciméid rialaithe, ag brath ar chineál d’eagraíochta carthanúla.  Áirítear leo sin:

  • Iontaobhais Charthanúla: an gníomhas iontaobhais lena mbunaítear an t-iontaobhas carthanúil.
  • Cuideachtaí: an bunreacht (meabhrán agus airteagail chomhlachais).
  • Comhlachtaí corpraithe nach cuideachtaí iad: an chairt, an reacht nó ionstraim chosúil eile trína mbunaítear an comhlacht.
  • Comhlachtaí neamhchorpraithe daoine: rialacha an chomhlachta.

  TÁBHACHTACH: Is ann do chlásail chaighdeánacha nach mór a chur ar áireamh i ngach bunreacht.  Tá teimpléad bunreachta againn a molaimid d’iarratasóirí é a úsáid.

  Tá na clásail chaighdeánacha agus bunreachtanna eiseamláireacha ar fáil ar an leathanach ‘Treoir do Charthanais’.

Scoileanna

 • Cén fáth ar gá do mo scoil clárú mar Charthanas?

  Ceanglaítear le dlí ar bhunscoileanna, scoileanna speisialta agus iar-bhunscoileanna a bhfuil uimhir rolla bhailí ón Roinn Oideachais agus Scileanna acu iarratas a chur isteach ar a gcuimsiú sa Chlár Carthanas. Tá na scoileanna sin faoi raon feidhme théarmaí an Achta Carthanas 2009, agus iad ag teacht faoin sainmhíniú ar ‘comhlacht oideachais’.

 • Conas is féidir liom mo Scoil a chlárú mar Charthanas?

  Chun iarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil, beidh ort cuntas úsáideora, ar a dtugtar ‘Mo Chuntas’, a chruthú agus ansin logáil isteach sa chuntas agus iarratas a chomhlánú agus a chur isteach.

  Cliceáil ar ‘Cruthaigh Cuntas’ ar leathanach Sínithe Isteach ‘Mo Chuntas’ mura bhfuil cuntas custaiméara agat.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora maidir le Clárú.

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun Iarratas do scoile ar Chlárú a chur isteach.

   

 • Cén tIarratas ba cheart dom a chur isteach?

  Tá an córas um iarratais a chlárú deartha chun cabhrú leis an Rialálaí Carthanas cinntí a dhéanamh ar iarratais ar bhealach níos éifeachtúla agus áirítear leis foirmeacha sonracha do Bhunscoileanna/Scoileanna Speisialta agus d’Iar-bhunscoileanna.

  • Bunscoil nó Scoil Speisialta a Chlárú – cliceáil anseo chun teacht ar an treoir úsáideora
  • Iar-bhunscoil a Chlárú – cliceáil anseo chun teacht ar an treoir úsáideora

  Measúnófar d’iarratas ar stádas carthanúil ansin. Rachaidh cásoifigeach i dteagmháil leat má theastaíonn uaidh/uaithi tuilleadh faisnéise uait.

  Gheobhaidh tú fógra oifigiúil ón Rialálaí Carthanas a luaithe a dhéantar cinneadh ar d’iarratas ar stádas carthanúil.

  Tabhair faoi deara nach féidir linn a dheimhniú cá fhad a thógfaidh sé chun iarratais a phróiseáil. Bíonn fad na n-agaí feithimh ag brath ar chineál an iarratais agus ar cé chomh tapa is a thugann an t-iarratasóir freagra ar aon cheisteanna a dtarraingíonn an cásoifigeach iad anuas.

 • Conas is féidir liom cuntas custaiméara mo scoile (‘Mo Chuntas’) a rochtain?

  Sínigh isteach i gcuntas custaiméara do scoile ar leathanach Logála Isteach ‘Mo Chuntas’.

 • Conas is féidir liom mo phasfhocal a athshocrú?

  Is féidir leat pasfhocal do chuntais chustaiméara a athshocrú ach cliceáil ar an nasc ‘Pasfhocal Dearmadta’ ar leathanach Logála Isteach ‘Mo Chuntas’.

  Tabhair faoi deara go mbeidh ort d’fhaisnéis teagmhála a nuashonrú i ‘Mo Phróifíl’ i gcás nach bhfuair tú rochtain ar do chuntas custaiméara inár gcóras nua TF riamh.

 • Níl aon rochtain agam ar mo sheoladh ríomhphoist a thuilleadh. Conas is féidir liom cuntas carthanais mo Scoile a rochtain?

  Beidh ort cuntas úsáideora nua a chruthú ach cliceáil ar ‘Cruthaigh Cuntas’.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, cliceáil ar ‘Tosaigh Comhdú Nua’.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr.

  Iontráil d’Uimhir Charthanais Chláraithe sa bharra ‘Cuardaigh Carthanas’ ansin.

  Is féidir leat foirm um Chomhdaitheoir Údaraithe a chomhdú ansin thar ceann na scoile.

  Ní mór litir ceadaithe atá sínithe ag comhalta amháin ar a laghad den Bhord Bainistíochta a uaslódáil in éineacht leis an bhfoirm sin – féach leathanach 6 den treoir úsáideora anseo.

 • Logáil mé isteach i ‘Mo Chuntas’, ach ní féidir liom aon fhoirmeacha a rochtain. Cá bhfuilim ag dul ar strae?

  Ní mór duit do phróifíl a nuashonrú sular féidir leat foirmeacha a chur isteach den chéad uair.

  Cliceáil ar an tsiombail seo ag an mbarr ar dheis den scáileán agus cliceáil ar ‘Mo Phróifíl’.

  Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cuir in eagar’ agus líon isteach an Céadainm, an Sloinne agus an Uimhir Theileafóin.

  Cliceáil ar ‘Sábháil’ agus fill ar an Deais.

 • Cén fáth ar gá dom Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach do mo Scoil?

  Faoin Acht Carthanas 2009, ní mór do gach carthanas atá cláraithe sa Stát Tuarascáil Bhliantúil a chur ar fáil don Rialálaí Carthanas.

  Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi sin, féach an rannán ‘Tuairisciú Bliantúil’ dár suíomh Gréasáin nó cliceáil anseo.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm Tuarascála Bliantúla do Scoileanna.

 • Conas is féidir liom foirmeacha amhail Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach do mo Scoil?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun tuarascálacha agus foirmeacha a chomhdú thar ceann do scoile.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, scrollaigh síos go bun an leathanaigh agus cliceáil ar ‘Comhdú Nua’ in aice le hainm do charthanais.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr agus ansin ar ‘Tosaigh’.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an liosta iomlán de Threoracha Úsáideora atá ar fáil laistigh de ‘Mo Chuntas’.

 • Conas is féidir liom Bord Bainistíochta mo scoile a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun do Bhord Bainistíochta a nuashonrú.

  Ba cheart duit foirm um Iontaobhaithe, Baint agus Comhairleoirí Seachtracha a Chothabháil a chomhdú.

  Bain úsáid as an bhfoirm sin chun comhaltaí de do Bhord Bainistíochta (iontaobhaithe carthanais) a nuashonrú, a scriosadh nó a chur leis nó chun faisnéis a bhaineann le baint agus comhairleoirí seachtracha a nuashonrú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

  Tabhair faoi deara gur gá seoladh cónaithe iomlán (Éirchód san áireamh) a iontráil do gach iontaobhaí. Is féidir leat an seoladh nó an tÉirchód a iontráil sa bharra ‘Cuardaigh Seoladh’ agus is féidir leat cliceáil ar an toradh ansin chun go líonfar an seoladh isteach go huathoibríoch.

 • Conas is féidir liom seoladh ríomhphoist na scoile a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun seoladh ríomhphoist teagmhála do scoile a nuashonrú. Ba cheart duit foirm um Shonraí Teagmhála agus Láithreacha Oibriúcháin a Chothabháil a chomhdú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

 • Tuarascáil Bhliantúil - Treoir Úsáideora

  Cliceáil anseo chun teacht ar an treoir úsáideora